نماز عید قربان در ایران به نمایش ابراز وحشت از تظاهرات و قیام مردم ایران تبدیل شد

اندازه متن
Aa Aa

نماز عید قربان در ایران به نمایش ابراز وحشت از تظاهرات و قیام مردم ایران تبدیل شد

در نمایشهای حکومتی عید قربان، آخوندهای حاکم  وحشت خود از اعتراضات مردم و بحرانهای گریبانگیر رژیم را به نمایش گذاشتند.

در یزد آخوند ناصری هشدار داد: اگر مسئولان از مردم غافل شوند و به فکر آنها نباشند در نهایت همگان متضرر خواهند شد.

در یاسوج آخوند حسینی گفت: دشمنان نظام(را) به عنوان ناقض حقوق بشر معرفی می کنند تا بگویند که نهادهای  (نظام) مقبولیت و مشروعیت خود را از دست داده اند.

در سمنان‌ آخوند عبدوس گفت:  دشمن ماجراهای بسیاری را برای نظام تدارک دیده ودندان‌تیز کرده‌است.

در اصفهان آخوند مهدوی هشدار داد: ما باید در هر شرایطی آماده رویارویی با دسیسه ها باشیم

در قزوین آخوند قابل گفت: دشمنان فشارها را بیشتر کرده اند و  باید خود را برای مقابله با تهدیدها آماده کنیم

 

نماز عید قربان در ایران به نمایش ابراز وحشت از تظاهرات و قیام مردم ایران تبدیل شد در یوتویوب سیمای آزادی