در خاطره روزها ۲شهريور ۱۳۹۷- ۲۴ اوت

اندازه متن
Aa Aa

 

در خاطره روزها ۲شهريور ۱۳۹۷

آغاز کشتار مذهبی در فرانسه

آغاز کشتار مذهبی در فرانسه

۲ شهریور-۲۴ اوت «۱۵۷۲ ميلادي» آغاز کشتار مذهبی در فرانسه

۲۴اوت در فرانسه به بارتولومی معروف است. كاتوليكهاي اين كشور كه داراي اكثريت مذهبي بودند در پاريس کشتار ده تا هفتاد هزار پروتستان را آغاز کردند، زيرا بيم داشتند كه سلطنت به دست پروتستانها بیفتد.

 

 

روماني از اشغال خارج شد

روماني از اشغال خارج شد

۲ شهریور-۲۴ اوت «۱۹۴۴ ميلادي» روماني از اشغال خارج شد

در سال اول «جنگ جهاني دوم» روماني بي طرف بود، و در سال ۱۹۴۰ متحد «آلمان» شد و به قواي محور پيوست. در اين روز نيروهاي «شوروي» وارد خاك «روماني» شدند و دولت اين كشور را بركنار نمودند.  روماني تا سال ۱۹۹۰ تحت الحمايه «شوروي» سابق بود.

 

 

سقوط امپراتوري روم قديم

سقوط امپراتوري روم قديم

۲ شهریور-۲۴ اوت «۴۱۰ ميلادي» سقوط امپراتوري روم قديم

در اين روز دسته يي از ژرمنها بهنام «ويزيگوتها» رم را تصرف كردند و با اين رويداد عمر امپراتوري «روم» در غرب پايان يافت، ولي قسمت شرقي روم (قسطنطنيه) معروف به «بيزانس» تا   سال ۱۴۵۳ به حيات خود ادامه داد.

 

 

۳ شهر ايتاليا مدفون شد

۳ شهر ايتاليا مدفون شد

۲ شهریور-۲۴ اوت «۷۹ ميلادي» ۳ شهر ايتاليا مدفون شد

كوه «وزوويوس» در جنوب «ايتاليا» ناگهان  آتشفشان كرد و سه شهر آبادِ «پمپي»، «هركولائوم» و «ستابيائه» را با دهها هزار سكنه در زير مواد مذاب و خاكستر مدفون كرد.

 

 

زادروز ياسر عرفات

زادروز ياسر عرفات

۲ شهریور-۲۴ اوت «۱۹۲۹ ميلادي» زادروز ياسر عرفات

او رئیس حکومت خودگردان فلسطین از هنگام تشکیل در ۱۹۹۶بود. عرفات در آغاز دهه ۱۹۹۰ میلادی، دولت اسرائیل را به رسمیت شناخت و به مذاکره با نخست وزیر وقت اسرائیل اسحاق رابین پرداخت. مذاکراتی که به عقد پیمان اسلو میان اسرائیل و فلسطین منجر شد.