در خاطره روزها ۳ شهريور ۱۳۹۷- ۲۵ اوت

اندازه متن
Aa Aa

 

در خاطره روزها ۳ شهريور ۱۳۹۷

قيام قهرمانانه خرم آباد

قيام قهرمانانه خرم آباد

۳ شهريور ۱۳۷۹- ۲۵ اوت  قيام قهرمانانه خرم آباد

تظاهرات گسترده مردم خرم‌آباد به رغم حملات نهادهاي سركوبگر، در چندين روز  ادامه يافت. در اين قيام كه با شعار «مرگ بر حكومت آخوندي» اوج گرفت مردم مظاهر حاكميت آخوندها را در هم كوبيدند.

 

 

ورود نيروهاي متفقين به ايران

ورود نيروهاي متفقين به ايران

۳ شهريور «۱۳۲۰ خورشيدي» ۲۵ اوت ورود نيروهاي متفقين به ايران

به دنبال اولتيماتوم‌هاي «انگليس» و «شوروي» به «رضاخان» مبني بر خودداري از حمايت «آلمان» در «جنگ جهاني دوم»، قواي اين دو كشور از جنوب و شمال وارد خاك ايران شدند. سه روز بعد «رضاخان» در برابر متفقين عقب نشست.

 

 

پرواز بين قاره‌يي بانو آمليا

پرواز بين قاره‌يي بانو آمليا

۳ شهریور-۲۵ اوت «۱۹۲۳ ميلادي» پرواز بين قارهيي بانو آمليا

«آمليا ارهارت» اولين پرواز بين قاره يي و بدون توقف خود را انجام داد. «امليا ارهارت» زن خلباني بود كه در ايالت تگزاس آمريكا به دنيا آمد. او اولين خلباني بود كه اقيانوس اطلس و اقيانوس آرام، و بعدا با هواپيما دور كرة زمين را طي كند.

 

 

درگذشت نيچه؛ فيلسوف آلماني

درگذشت نيچه؛ فيلسوف آلماني

۳ شهریور-۲۵ اوت «۱۹۰۰ ميلادي» درگذشت نيچه؛ فيلسوف آلماني

«فردريك ويلهلم نيچه» فيلسوف آلماني معتقد به فلسفة انسان برتر بود و ميگفت شخص بايد هرچه بيشتر توانا شود و براي رسيدن به اين مقصود به هر وسيله يي توسل جويد. «نيچه» برابري را منافي پيشرفت بشر ميدانست.

 

 

اختراع دوربين فيلمبرداري

اختراع دوربين فيلمبرداري

۳ شهریور-۲۵ اوت «۱۸۹۱ ميلادي» اختراع دوربين فيلمبرداري

«توماس آلوا اديسون» اختراع ساخت دوربين فيلمبرداري را به ثبت داد. «اديسون» با سوراخ كردن كناره هاي عكسهاي به هم متصل عمل عبور و حلقه شدن فيلم را تسهيل كرد.