در خاطره روزها ۵ شهريور ۱۳۹۷- ۲۷ اوت

اندازه متن
Aa Aa

 

در خاطره روزها ۵ شهريور ۱۳۹۷

خريد بمب اتمي از پاكستان

خريد بمب اتمي از پاكستان

۵ شهريور۱۳۸۴-۲۷ اوت خريد بمب اتمي از پاكستان

«عبدالقادر خان» دانشمند «پاكستان» جزئيات تلاش رژيم ايران براي خريد بمب اتمي از «پاكستان» در ۱۹۸۰را فاش ساخت.  در همين روز «مقاومت ايران» در «واشينگتن» از تماسهاي رژيم ايران با «عبدالقادرخان» را نيز فاش ساخت و معلوم شد طرف حساب «عبدالقادر خان» سپاه پاسداران بوده.

 

 

پس گرفتن گنجه

پس گرفتن گنجه

۵ شهریور-۲۷ اوت «۱۶۰۶ ميلادي» پس گرفتن گنجه

لشكريان شاه عباس كه براي اخراج عوامل عثماني از چند منطقه در قفقاز ايران وارد اين منطقه شده بودند در اين روز كه مصادف با ماه محرم بود شهر گنجه (زادگاه گنجوي شاعر معروف) را كه اينك در جمهوري آذربايجان قرار گرفته است پس گرفتند.

 

 

اشغال نظامي ژاپن

اشغال نظامي ژاپن

۵ شهریور-۲۷ اوت «۱۹۴۵ ميلادي» اشغال نظامي ژاپن

نخستين واحدهاي نظامي «آمريكا»  وارد خاك «ژاپن» شدند. به دنبال بمباران اتمي «هيروشيما» و «ناكازاكي» «ژاپن» تسليم شد. پس از جنگ ارتش و صنايع نظامي ژاپن منحل شد. امپراطور «هيروهيتو» نيز  جنبة الهي خود را نفي كرده و حاكميت مردم را به رسميت شناخت. «پتر نستروف» ستوان ارتش روسيه تزاري در اين روز با هواپيما در آسمان غوطه زد و به صورت دايره عمودي پرواز كرد. اين نخستين پرواز ثبت شده از اين دست در جهان است.

 

 

زادروز هگل؛ فيلسوف آلماني

زادروز هگل؛ فيلسوف آلماني

۵ شهریور-۲۷ اوت «۱۷۷۰ ميلادي» زادروز هگل؛ فيلسوف آلماني

« هگل» صاحب فرضيه ديالکتيک كه به «فلسفة تاريخ» معتقد بود ميگفت: «همه تحولات تاريخ داراي سه خصلت پايه هستند و هر تحول تاريخ نيروي ضد خود را به وجود می‌آورد که با آن در معارضه خواهد بود».