در خاطره روزها ۶ شهريور ۱۳۹۷- ۲۸ اوت

اندازه متن
Aa Aa

 

در خاطره روزها ۶ شهريور ۱۳۹۷

مرگبارترين نمايش هوايي جهان

مرگبارترين نمايش هوايي جهان

اوت «۱۹۸۸ ميلادي» مرگبارترين نمايش هوايي جهان

خونين ترين نمايش هوايي، در پايگاه هوايي آمريکا در «رامستاين» آلمان روي داد. يک تيم هوايي ايتاليايي مرکب از ده جنگنده در آسمان شکل يک قلب ساخته بود که سه فروند به يکديگر برخورد کردند. دراين سانحه ۶۷ تن  كشته و ۳۴۶ تن مجروح شدند.

 

 

تظاهرات بزرگ سياهپوستان در آمريكا

تظاهرات بزرگ سياهپوستان در آمريكا

۶ شهریور-۲۸ اوت «۱۹۶۳ ميلادي» تظاهرات بزرگ سياهپوستان در آمريكا

در يك تظاهرات بسيار بزرگ، بيش از ۲۵۰ هزار سياهپوست آمريكايي براي به دست آوردن حقوق مدني برابر با سفيدپوستان، به رهبري «مارتين لوتركينگ» در شهر واشنگتن شركت كردند.

 

 

اعلان جنگ ايتاليا به آلمان

اعلان جنگ ايتاليا به آلمان

۶ شهریور-۲۸ اوت «۱۹۱۶ ميلادي» اعلان جنگ ايتاليا به آلمان

«ايتاليا» عليه «آلمان» اعلام جنگ كرد. با شروع جنگ جهاني اول «ايتاليا» از دولتهاي متحد «اتريش» و «آلمان» جدا شد و با متفقين عليه نيروهاي «آلمان» همپيمان گرديد.

 

 

 

 

زادروز گوته

زادروز گوته

۶ شهریور-۲۸ اوت «۱۷۴۹ ميلادي» زادروز گوته

«يوهان گوته» انديشمند آلماني درفرانكفورت به دنيا آمد. وي كه نويسندگان و شاعران ايران را به اروپائيان شناسانيد، از مبارزان تامين عدالت اجتماعي و آزادي و از دوستان «شيلر» بود. «گوته» افكار فلسفي خود را در قالب داستان و نمايشنامه بيان می‌کرد.