زندگینامه شهدای کهکشان اشرف-قسمت ششم – ۸ شهریور ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

زندگینامه شهدای کهکشان اشرف-قسمت ششم – ۸ شهریور ۱۳۹۷

گرامیداشت خاطره قهرمانان کهکشان اشرف

تجدید عهد با شهیدان ۱۰ شهریور ۹۲ – در سالگرد پرواز با شکوهشان

شهید قهرمان مجاهد خلق   احمد بوستانی

شهید قهرمان مجاهد خلق   سیروس فتحی

شهید قهرمان مجاهد خلق   ناصر سرابی

شهید قهرمان مجاهد خلق   علیرضا خوشنویس

شهید قهرمان مجاهد خلق   اصغر قدیری

شهید قهرمان مجاهد خلق   ناصر حبشی