زندگینامه شهدای کهکشان اشرف- قسمت هفتم – ۹ شهریور ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

زندگینامه شهدای کهکشان اشرف- قسمت هفتم – ۹ شهریور ۱۳۹۷

گرامیداشت خاطره قهرمانان کهکشان اشرف

تجدید عهد با شهیدان ۱۰ شهریور ۹۲ در سالگرد پرواز با شکوهشان

  1. قسمت هفتم :

شهید قهرمان مجاهد خلق                         کوروش سعیدی

شهید قهرمان مجاهد خلق                        قباد سعید پور

شهید قهرمان مجاهد خلق                       مجید  فردی شیویاری

شهید قهرمان مجاهد خلق                      علی اصغر  عمادی چاشمی