قیامهای سترگ و سراسری مردم ایران-فصل اول ۱- بیانیه شورای ملی مقاومت ایران در سی و هفتمین سالگرد تاسیس آن

اندازه متن
Aa Aa

بیانیه شورای ملی مقاومت ایران در سی و هفتمین سالگرد تاسیس آن- فصل اول

بيانية سي و هفتمين سالگرد تأسيس

شوراي ملي مقاومت ايران

فصل اول:

قيامهاي سترگ و سراسري مردم ايران

 

۱-درحالي كه اين بيانيه در مرحلة انتشار است، ميهن ما پس از خيزش بازار تهران و خيزشهاي براز جان و خرمشهر در تيرماه، بار ديگر در مرداد ماه صحنه قيامهاي سراسري است. تاكنون در شهرهاي اصفهان، شيراز، كرج، مشهد، اراك، رشت، اهواز، قهدريجان، انديمشك، دزفول، شاهين شهر، نجف آباد، قرچك ورامين و مناطق مختلف تهران بزرگ، خيزش و قيام و شعارهاي «مرگ بر ديكتاتور»، «مرگ برخامنه اي»، « مرگ بر روحاني»، «آخوندها حيا كنيد، مملكتو رها كنيد» و «واي به روزي كه مسلح شويم»، زمين را زير پاي حاكميت بحران زده و درماندة آخوندها مي لرزاند و جهان شاهد اين واقعيت انقلابي است كه در ايران پاييني ها اين حكومت را نمي خواهند و بالايي ها قادر به حكومت نيستند.

هم چنانكه مسعود رجوي در پيام شماره ۱۰ ارتش آزاديبخش ملي ايران گفت: «اين قيامي است تا سرنگوني و پيروزي. تداوم دارد. گسترش مي‌يابد. عمق پيدا مي‌كند. با مقاومت سازمانيافته پيوند و پشتوانه دارد. دشمن ضد بشر در برابر آن، هيچ راه حل و برون‌رفت و برگ برنده ندارد».

 

خامنه ای پس از دو هفته سکوت در  روز ۲۲مرداد اذعان کرد که قیامهای مرداد، ادامة قیامهای دیماه است، اما به نحوی مضحک همه چیز را به آمریکا نسبت داد و گفت: «رئیسجمهور آمریکا گفت شش ماه دیگر شما خبرهای مهمی از ایران خواهید شنید؛ آن شش ماه دیگر، همین مرداد بود، همین قضایای چند روز قبل از اینِ مرداد که چند جا چند نفری جمع یک شعاری دادند. دارند پول خرج می کنند، زحمت می کشند برای این که یک حادثه درست کنند، اینجوری از آب درمیآید». تلاش رقت بار ولی فقیه، دو روز هم دوام نیاورد و یکی از سرسپردگان ولایتش در بارة تلنبار ناگواريها براي رژيم گفت : « ناگوارتر اما، وقتی است که عامل سومی به صحنه وارد می شود و در جلو چشمهایمان محوری ترین سرمایه و اسباب اقتدار نظام یعنی ”پشتوانة مردمی“ مان را از ما می ربایند و بر موج مطالبات بسیار به حق آنان سوار می شوند.این عامل سوم و به تعبیر مقام معظم رهبری ”ضلع سوم مثلث“ با اهرمهایش که همان ”کانونهای شورشی“ باشند دیگر نه اصولگرا را می شناسند و نه اصلاح طلب را . همین اهرمها که منافقین آن را در دهة شصت  ” هسته های مقاومت“ می نامیدند این روزها با پر رویی تمام و با شعار عجیب و ناهنگام ” وای به روزی که مسلح شویم“ به آتش افکنی در سرمایة بنیادین  نظام که همانا  نسل جوان این سرزمین باشند، مشغولند. چه می شود کرد اگرکه ادعای کسانی که می گفتند ”برانداز مسلح“ را می خواهیم به ”مخالف نظام“  و ”مخالف نظام“ را به ”منتقد نظام“ تبدیل کنیم ، هنوز هم در گوشمان زنگ می زند. آنها با همین ادعا سالها  چون موریانه پایه های اعتقادی همین جوانان را خوردند و نه تنها کسی  را به سمت نظام و ارزشهای آن نکشاندند ، بلکه فرزندان جوان خودمان  را به ”طعمة منافقین“ و کانونهای شورشی آنها تبدیل کردند…آن چه امروزه شاهد آن هستیم ، آتشی است که در سراسر این مملکت روزانه زبانه می کشد. اگرنگاه مردمخواهانه نظام ما به مطالبات برحق مردم نبود و اگر دست نیروهای امنیتی نظام برای مقابله با مردم ”معترض به نارساییهای واقعی“ باز بود ، هرگز منافقین نمی توانستند این گونه در روشنای روز، در هر گوشه یی از این مملکت،  جولان بدهند و هر کاری که خواستند بکنند. این جاست که ضرورت هوشیاری و بصیرت نیروهای امنیتی و انتظامی ما حرف آخر را می زند. چراکه می توانند نقش خود را در شناسایی کانونهای آتش افروز منافقین ایفا کنند و صفوف جوانان احساساتی و البته غیر هوشیار را از دسترسی  دسیسه های ”کانونهای شورشی“ دور نمایند. هم چنین نقش رسانه های دلسوز انقلاب بسیار تعیین کننده است که با هشدارهای مکرر ، می توانند به افشای دشمنان منافق بپردازند و تا دیر نشده  آژیر خطر را در هر مناسبتی و در هر مقاله و مطلبی به صدا در آورند».

 

همین شخص «زنگ خطر» را در بارة فضای مجازی به صدا در آورده، می نویسد: «به جرأت می توان گفت در فضای مجازی مربوط به تلگرام، دشمن و به طور خاص سازمان منافقین خلق حاکمیت دارد. برای کسانی که با شگردهای این سازمان آشنا باشند این سخن به هیچ عنوان گزافه نیست بلکه عین واقعیت می باشد.  فرهنگ براندازی که امروزه در شبکه های اجتماعی حاکم است را – اگر نگوییم صد در صد – به میزان بسیار بالایی متاثر از ادبیات و لحن براندازانه و بسیار ملموس سازمان باصطلاح ”مجاهدین خلق“ است.  در اغلب گروههای تلگرامی اعم از گروههای سیاسی و خیلی از گروههای اجتماعی  این فرهنگ موج می زند . شاید باورمان نشود که خیلی از گروههای باصطلاح اصولگرا و به ظاهر مومن به انقلاب نیز از خطر نفوذ « فرهنگ منافقانه این سازمان » در امان نیستند. به این می گویند حاکمیت مرموزانه و بی سر و صدا در پهنه یی که تا درون خانه های مسئولین نظام و در بالاترین سطوح ادامه دارد. این روزها می بینیم که  خیلی از فرزندان افراد مومن و حزب اللهی و وابسته به نظام  نیز تا فرق سر در فضای مجازی تحت حاکمیت منافقین فرورفته اند و متوجه نیستند. اپیدمی کانالها و گروههای اجتماعی در فضای مجازی تلگرام ،  مصداق محیط تنفسی آلوده اي راپیدا کرده است که کودکان ما تا خود ما و تا مادر بزرگها و پدر بزرگهای ما همه و همه در آن تنفس می کنیم و لاجرم از عوارض آن گریزی نیست» 

(علي زارعي -تهران پرس 24مرداد97).

 

۲-قيامهاي ديماه ۱۳۹۶ كه در روز پنجشنبه ۷ دي ۱۳۹۶، در 6 شهر (مشهد، بيرجند، نيشابور، كاشمر، شاهرود و نوشهر) با خيزش اعتراضي مردم فرودست و به جان آمده بالا گرفتند، دوران نويني در تاريخ انقلاب دموکراتيك مردم ايران را به ثبت رساندند. اين قيامهاي مردمي و سراسري با گذشت يك روز در شهرهاي بزرگ و كوچك در سراسر ايران و در بيش از 140 شهر در تمامي 31 استان كشور، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب كشور گسترش پيدا كرد. ايران زمين زير گامهاي استوار و مشتهاي گره كرده زنان و مردان دلير به لرزه افتاد.

قيام كنندگان در آغاز با شعار «مرگ بر گراني، مرگ بر روحاني، مرگ بر ديكتاتور» و «سوريه را رها كن، فكري به حال ما كن»، با شورش عليه سركوب و ديكتاتوري و ابراز انزجار از سياست مخرب و ويرانگر حمايت از رژيم اسد و جنگها و دخالتهاي تروريستي رژيم ولايت فقيه در منطقه، حركتي را آغاز كردند كه در كمتر از 24 ساعت به شعار «مرگ بر خامنه اي» و «مرگ بر اصل ولايت فقيه» ارتقا پيدا كرد. مردم به پاخاسته با صراحت اعلام كردند كه  براي نان، كار و آزادي قيام كرده و ديگر نمي خواهند به شكل گذشته زندگي كنند. «استبداد ديني، رژيم جمهوري اسلامي و ولايت فقيه» را با همه باندها و دسته بنديهاي درون آن رد مي كنند. شعار «اصلاح طلب، اصول گرا، ديگه تمومه ماجرا» بر اين حقيقت مُهر تاييد كامل زد.

 

۲ -روز پنجشنبه هفتم دي، از همان ساعتهاي اولية خيزش مشهد، دبيرخانة شوراي ملي مقاومت اعلام كرد، تظاهرات مردم مشهد كه از ميدان شهدا؛ مقابل ساختمان شهرداري آغاز شد، به سرعت منطقه وسيعي از شهر را فرا گرفت و جمعيت آن به ده هزار تن بالغ شد. تظاهركنندگان شعار مي دادند «مرگ بر گراني»، «دولت اعتدالي؛ با وعده هاي خالي»، «يك اختلاس كم بشه؛ مشكل ما حل ميشه». مأموران نيروي انتظامي به منظور ارعاب و پراكنده ساختن مردم اقدام به تيراندازي هوايي و پرتاب گاز اشك آور كردند. اما‌ جوانان آنها را هو كردند و گاز اشك آور را به سمت نيروهاي رژيم برگرداندند. مردم شعار مي دادند: «مرگ بر روحاني» و «مرگ بر ديكتاتور».

همزمان با قيام مشهد، مردم شهرهاي نيشابور، كاشمر، شاهرود، بيرجند و نوشهر و يزد نيز در اعتراض به گراني و شرايط طاقت فرساي معيشتي دست به تظاهرات زدند. در نيشابور جمعيت انبوه با شعار هاي «نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم» و «اي جوان ايراني بلند شو بلند شو» جوانان را به قيام و پيوستن به اعتراضات دعوت مي كردند.

در كاشمر مردم شعار مي دادند: «غيرت هر ايراني مرگ بر گراني». خانم مريم رجوي با درود به قيام كنندگان مشهد، اين قيام را مبين خواست عموم مردم براي سرنگوني رژيم آخوندي توصيف كرد.

 

صدها گزارش ويدئويي از طريق مردم و جوانان شورشي به طور گسترده در رسانه هاي مجازي و واقعي پوشش پيدا كرد و مهمترين رسانه هاي جهان در تيتر اول خود به اين رويداد پوشش دادند.

رويتر نوشت: تصاوير منتشر شده، تظاهركنندگان مشهد را نشان مي‌دهد كه شعار «مرگ بر ديكتاتور» و «مرگ بر روحاني» سر مي‌دهند. تظاهركنندگان شعار مي دهند: «سوريه را رها كن، فكري به حال ما كن» و به اين ترتيب اعزام نيروهاي (رژيم) ايران در حمايت از اسد عليه قيام (مردم سوريه) را مورد اعتراض قرار مي‌ دهند.

خبرگزاري فرانسه نوشت: در مشهد دومين شهر ايران و چند شهر ديگر مردم در اعتراض به افزايش قيمتها و بيكاري به خيابانها آمدند و شعار «مرگ بر ديكتاتور» سردادند.

در سومين روز قيام رژيم آخوندي مذبوحانه تلاش كرد در مشهد يك ضد تظاهرات بزرگ با شعار « جنبش سبز اموي، پيرو راه رجوي» راه اندازي كند.

رژيم همچنين در مصلاي تهران مراسم «9 دي» را با شعارهاي«مرگ بر ضد ولایت فقیه » ، «مرگ بر منافق فتنه گر» و «منافق فتنه گر اعدام باید گردد» برگزار كرد.

 

۳-در همين روز قيام شعله ورشده در مشهد و شهرهاي خراسان در شرق كشور، با قيام مردم كرمانشاه در غرب ميهن اوج ديگري يافت. در ميدان آزادي كرمانشاه جوانان دلير شعارهاي «نان؛‌ كار؛ آزادي»، «مرگ بر ديكتاتور» و «مرگ بر روحاني» را طنين افكن ساختند. مردم شعار مي‌دادند «زنداني سياسي، آزاد بايد گردد»، «نه غزه نه لبنان جانم فداي ايران» و «سوريه رو رها كن، فكري به حال ما كن». تظاهركنندگان عليه بي‌عملي رژيم آخوندي نسبت به زلزله‌زدگان كرمانشاه شعار مي دادند و در اعتراض به چپاول اموال مردم ايران توسط ولي فقيه ارتجاع فرياد مي‌زدند: «ملت گدايي مي‌كند، آقا خدايي مي‌كند».

درحالي‌كه انواع نيروهاي سركوبگر رژيم و يكان ضد شورش نيروي انتظامي در سطح شهر كرمانشاه مستقر شده بودند، يگان ويژه با ماشين آب پاش در صدد پراكنده ساختن مردم برآمد. اما مردم صحنه را ترك نكردند و با شعار «بيشرف؛ بيشرف» با آنها مقابله كردند.

قيام‌كنندگان كرمانشاه تابلوها و پلاكاردهاي رژيم به‌ويژه پلاكاردهاي بسيج و سپاه را پاره كردند. نيروهاي ضدشورش با باتون به شركت‌كنندگان حمله ور شدند و شماري از مردم را به شدت مضروب و مجروح كردند. نيروهاي سركوبگر همچنين با بازكردن آب فشار قوي بر روي مردم در صدد پراكنده ساختن مردم بر آمدند. زنان با شعار «نيروي انتظامي خجالت خجالت»، «نترسيد نترسيد، ما همه با هم هستيم» مزدوران را به سخره گرفتند. سركردگان نيروي ضدشورش با بلندگو مي گفتند «تجمع شما غير قانوني است. منطقه را زودتر ترك كنيد». اما مردم آنها را هو كرده و فرياد شعارهاي «زنداني سياسي آزاد بايد گردد»، «مرگ بر ديكتاتور» و «مردم نترسيد». «اي جوان ايراني؛ بلند شو؛ بلند شو»؛ «نه غزه نه لبنان جانم فداي ايران» در آسمان كرمانشاه طنين انداز شد.

روز جمعه قيام آشكارا سراسري شد و شهرهايي چون قزوين، زاهدان، خرم آباد، همدان، اهواز، ساري، اصفهان، قائم شهر، رشت، قم، قوچان عليه ظلم و بي عدالتي حكومت آخوندي به پاخاستند.

مريم رجوي، با درود به مردم قهرمان كرمانشاه و ديگر شهرهاي به پا خاسته در روز جمعه گفت : ديروز مشهد، امروز كرمانشاه و فردا سراسر ايران، اين قيام ناقوس سرنگوني ديكتاتوري سراپا فساد آخوندي و طلوع دموكراسي، عدالت و حاكميت مردمي را به صدا در آورده است. ديكتاتوري فاسد و رو به زوال آخوندها در مقابل اتحاد و همبستگي ملي و مقاومت و پايداري و استمرار قيامهاي حق‌طلبانه شما، بدون ترديد شكست خواهد خورد.

 

۴-روز جمعه در مشهد، آخوند احمد علم الهدي نماينده خامنه اي در مراسم حكومتي نماز جمعه به عقده گشايي عليه قيام پرداخت و گفت: «فتنه، تنها دستاويز دشمن ماست, نمونه اش را توي جريان ديروز در همين مشهد شما ديديد. يك عده اراذل اوباش جمع بشوند بگويند سوريه را ول كن, مشكل ما را تمام كن، اين درسته؟اين درسته كه يك منافقيني كه رهبرشون يك زن است بياد بگويد تشكر مي كنم از شما؟…اين يعني از حركت شما حزب اللهي هاي كشور غضبناكند، يك زن رهبر منافقين بگويد من تشكر مي كنم؟! هيچوقت با هر فراخواني نياييد توي عرصه، ببينيد كيست كه ميگويد بياييد، يعني شما فكر كرديد اگر يك ميداني درست كردند براي مطالبه شما به نفع شما تمام ميشود؟ خوب ببينيد چه مي كنيد؟ يك گروه تروريست آدمكشي كه 17 هزار را به خاك و خون كشانده ما از اينها توقع انصاف نداريم, طبيعي است كه عربده كشي يك مشت خائني كه وسط يك عده مطالبه گر برحق آمدند، به عنوان صداي ملت در مشهد و نيشابور و كاشمر و بيرجند نمايش ميدهند».

 

۵ -رژيم آخوندي براي روز ۹دي به مناسبت سالروز سركوب قيامهاي سال ۸۸، از قبل بسيج كرده بود، اما در اين روز تهران و بسياري ديگر از شهرهاي ميهن به ميدان قيامي سراسري تبديل شدند. در خيابان انقلاب و در مقابل دانشگاه تهران، پرچمهاي قيام سراسري هرچه بالا بلند تر برافراشته شدند و تظاهر كنندگان شعارهاي «مرگ بر اصل ولايت فقيه»، «خامنه‌اي حيا كن، مملكت رو رها كن» و« اصلاح طلب اصول گرا، ديگه تمومه ماجرا» سردادند. اين شعارها در شهرهاي ديگر نيز طنين افكند ونشان داد كه توفان قيام تا براندازي استبداد مذهبي با همه باندها و اجزاي تشكيل دهنده اش سر بازايستادن ندارد. در ميدان انقلاب و مقابل دانشگاه تهران رژيم نيروهاي ويژه پاسداران و يگانهاي ضد شورش را براي پراكنده كردن تظاهر كنندگان به كار گرفت، اما دانشجويان شجاعانه با مأموران سركوبگر درگير شدند. همزمان، در كرج، رشت، ساري، سبزوار، اهواز، قم، اصفهان، قزوين، سبزوار، بجنورد، قم، شيراز، قوچان، شهر كرد، همدان، زاهدان و خرم‌آباد و در نقاط مختلف استانهاي خراسان و كرمانشاه، تظاهر كنندگان با شعارهاي «مرگ بر ديكتاتور» با مزدوران سركوبگر درگير شدند. جنگ و گريز جوانان با پاسداران و بسيجيان خامنه اي تا نيمه هاي شب جريان داشت. در برخي از شهرها جوانان رودرروي مزدوران سركوبگر رژيم شعار دادند: «واي به روزي كه مسلح شويم».

 

روز ۹دي 6 تن از فرزندان دلاور شهر دورود، حمزه لشني زند، حسين رشنو، محمد چوباك، احسان خيري، محسن ويرايشي و محمد كهزادي درجريان قيام مردم و حمله نيروهاي سركوبگر خامنه اي به شهادت رسيدند. مردم دورود تصاوير بزرگي از اين شهيدان در شهر به نشانه تداوم راهشان نصب كردند.

قيام و تظاهرات مردم روز۱۰دي نيز در شهرهاي مختلف از جمله تهران، كرمانشاه، تويسركان، دورود، گرگان، ايلام، شهريار، مشهد، چابهار، اردبيل، مراغه، اروميه، نهاوند، نورآباد، خوي، سنندج، بهشهر، تاكستان، شوشتر، تبريز، رشت، خرمدره، ايذه و اصفهان جريان داشت.

در تويسركان به‌دنبال حملة وحشيانه پاسداران يكي از تظاهركنندگان به شهادت رسيد. مردم شعار «مرگ بر خامنه‌اي» دادند و يك خودرو رژيم و بخش‌هايي از فرمانداري را به آتش كشيدند.

علي مؤمني، فرزند دلير مردم نور آباد، از شهيدان روز ۱۰دي ماه است كه با شليك مستقيم پاسداران ولايت خامنه اي جان باخت.

در ايذه نيز در اثر شليك مستقيم پاسداران، دو تن از تظاهركنندگان به شهادت رسيدند.

در اهواز جوانان دلير يك خودرو يكان ويژه را در اختيار گرفتند.

در سنندج تظاهر كنندگان شعار «زنداني سياسي آزاد بايد گردد» سردادند و از شهرهاي خرمدره ، بهشهر، چابهار، همدان، اليگودرز و اروميه تصاوير تظاهر كنندگان در حال سردادن شعار هاي ضد حكومتي و درگيري با مزدوران سركوبگر در سيماي آزادي و شبكه هاي اجتماعي وسيعاً پخش شدند.

 

۶-در روزهاي ۱۱و۱۲دي قيامهاي سراسري به اوج رسيد و در نقاط مختلف نيروهاي سركوبگر رژيم به روي مردم آتش گشودند. يك اطلاعية دبيرخانة شورا در روز۱۱دي از شهادت دست كم ۱۲تظاهر كننده در جريان قيامهاي چند روز اخير خبرداد و شوراي امنيت ملل متحد، آمريكا و اتحاديه اروپا را به اقدامات فوري براي جلوگيري از جنايت عليه بشريت توسط رژيم آخوندي فراخواند.

محمد ابراهيمي، حسين شفيع زاده، نعمت الله شفيعي، شهاب حسيني (فرزندان دلاور مردم قهدريجان)، نعمت الله صالحي (فرزند دلير مردم جوي آباد اصفهان) و اصغر هارون رشيدي (فرزند دلير مردم همايون شهر) در شمار شهيداني هستند كه روز ۱۱دي درحملات مزدوران جنايتكار خامنه اي جان باختند.

طبق گزارشها و تصاويري كه در شبكه هاي اجتماعي و سيماي آزادي منتشر شدند، در روز۱۲دي تظاهرات مردمي و قيام و خيزش در 65 شهر كشور شعله مي كشيدند و در بسياري از شهرها درگيريهاي شديدي بين مردم و پاسداران جريان داشتند.

تهران، يزد، اهواز، دهلران، كرج، رشت،‌ قهدريجان، همايون شهر، كنگاور، تبريز، كرمانشاه، سنندج، ايذه، زرين شهر، قزوين ، دهدشت، گيلان غرب و شهرضا ، خرم آباد، تويسركان، نورآباد ممسني، تاكستان، مشهد،  فولاد شهر اصفهان، زاهدان، كاشان، مريوان، ايلام و اسلام‌آباد غرب در شمار اين شهرها بودند.

حكومت آخوندي كه روزهاي ۱۱و۱۲دي به كشتار و آتش گشودن به روي تظاهر كنندگان روي آورده بود، از روزهاي بعد با اقدام به بستن اينترنت و شبكه هاي اجتماعي، تلاش كرد تا از انتشار خبرها و كليپها و هم چنين اطلاع رساني و هماهنگي كانونها و شهرهاي شورشي جلوگيري كند. از سوي ديگر، قيام كنندگان تصاوير خامنه اي را در خيابانها به زير كشيدند، به نيروهاي ضد شورش تهاجم كردند و موتورسيكلت هاي آنها را آتش زدند و با استفاده از كوكتل مولوتف، به ‌مراكز سركوب و امنيتي، كيوسكهاي نيروي سركوبگر انتظامي و ‌پايگاه‌هاي بسيج و سپاه پاسداران حمله كردند.

 

 ۷ -روز ۱۱دي آخوند غياث‌الدين طه محمدي، امام جمعه همدان، گفت: «حدود ۶۰ دفتر امام جمعه در اغتشاشات مورد هجوم قرار گرفت و اين نشان مي‌دهد كه دشمن از آنجا كه ضربه خورده عصباني است» (سايت آفتاب نيوز۱۱دي۱۳۹۶)

دري نجف‌آبادي، وزير سابق اطلاعات و امام جمعه كنوني اراك، نيز دراين باره گفت: «در ناآرامي‌هاي اراك به منزل ما حمله شد و من در منزل بودم، البته در اتفاقات اخير سن اين‌ها بسيار كم بود، سن افرادي كه به منزل ما حمله كردند هرچند سروصورت خود را بسته بودند زير ۳۰ سال و حتي كمتر از ۱۸ سال بودند» (خبرگزاري فارس ۲۷دي۹۶)

سپس آخوند احمد خاتمي عضو هيأت رئيسه مجلس خبرگان رژيم نيز در جريان قيام گفت: « به ۲۰حوزه علميه حمله كردند» (خبرگزاري صداي و سيما ۳۰بهمن۹۶)

تهاجم به مراكز ارتجاع و حمله به امام جمعه هاي رژيم كه منصوب يا نمايندة خامنه اي هستند، همراه با كندن و آتش‌ زدن عكس‌ها و پوسترها و بيلبوردهاي خامنه‌اي و خميني از برجسته ترين ويژگيهاي قيامهاي ديماه بود. اين حملات و شعارهاي فراگيري چون «اسلامو پله كرديد، مردمو ذله كرديد»، «حكومت آخوندي نمي خوايم نمي خوايم» و «آخوندها حيا كنيد، مملكتو رها كنيد» و «سيد علي حيا كن حكومتو رها كن»، حاكي از شكست رژيم در پرده پوشي استبداد و خودكامگي تحت نام اسلام است و نشان مي دهد كه جامعه ايران به دليل مقاومت سازمانيافته و پايدار ضد ارتجاعي، در مقايسه با تمامي جوامع و كشورهاي اسلامي، از فريب مذهبي و تهديد بنيادگرايي با آگاهي عميق و مبارزه يي پيگير عبور كرده است.

خبرگزاري فرانسه روز۱۱دي گزارش داد: «عليرغم فراخوان حسن روحاني به آرامش, روز دوشنبه رسانه ها نوشتند كه سلسله تظاهرات جديدي در طي شب در ايران انجام شد. يك خبرگزاري به نام ايلنا گفت تظاهر كنندگان در شهر تاكستان در شمال غرب ايران, يك مدرسة مذهبي و ساختمانهاي دولتي را به آتش كشيدند.

خبرگزاري فرانسه افزود: سلسله تظاهرات كنوني در ايران گرچه بخاطر قيمتهاي بالاي هزينة زندگي شروع شد، اما بسرعت در سراسر كشور گسترش پيدا كرد و بر عليه تماميت نظام اسلامي چرخيد. تظاهر كنندگان شعار ”مرگ بر ديكتاتور“ سر دادند و به سمبلهاي رژيم حمله كردند و فضاي انقلاب ايجاد كردند…در حالي كه اعتراضات بالا ميگيرد، دولت ايران ”عناصر مخالف“ در خارج كشور را مسبب آنها ميداند…».

ادامه دارد

منبع : بيانية سي و هفتمين سالگرد تأسيس شوراي ملي مقاومت ايران-شهريور ۹۷