اندازه متن
Aa Aa

فعالیت کانونهای شورشی ـ بزرگداشت سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران

پراتيك داخله دربزرگداشت پنجاه و سومين سالگرد تاسيس سازمان بانصب پلاكارد وپوستر وشعارنويسي وشعاردادن …. – شهريور۹۷

قم – قم كانون شورشي 212-نصب پوسترعكس دوتايي مسعود رجوي باشعار: خلق جهان بداند مسعود رهبرماست….

 

فعالیت کانونهای شورشی ـ بزرگداشت سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران

 

فعالیت کانونهای شورشی ـ بزرگداشت سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران