آمریکا به شرکتهای هواپیمایی نسبت به استفاده از حریم هوایی ایران هشدار داد

اندازه متن
Aa Aa

آمریکا به شرکتهای هواپیمایی نسبت به استفاده از حریم هوایی ایران هشدار داد

آمریکا به شرکتهای هواپیمایی  نسبت به استفاده از حریم  هوایی ایران هشدار داد و از آنها خواست در  استفاده از حریم هوایی ایران احتیاط کنند. به گزارش رویترز این دستورالعمل بعد از انقضای دستورالعمل قبلی است و در آن به فعالیتهای نظامی مرتبط با نقل و انتقالهای هوایی رژیم ایران در جنگ سوریه اشاره شده است. رویترز افزود:‌ وزارت خارجه آمریکا توصیه کرد که شهروندان به ایران مسافرت نکنند چون ریسک دستگیری و بازداشت وجود دارد.

منبع: خبرگزاری رویتر ۹۷۰۶۲۰

 

آمریکا به شرکتهای هواپیمایی نسبت به استفاده از حریم هوایی ایران هشدار داد در یوتیوب سیمای آزادی