گزارش خبری-نسخة تزریق امید!-۲۱شهریور۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

 گزارش خبری- نسخة تزریق امید!-۲۱شهریور۱۳۹۷

این روزها سران و مهره های نظام در وسط بحرانهای حاد اقتصادی اجتماعی و منطقه یی و بین‌المللی، خیلی دلواپس ناامیدن شدن و ناامید نشدن مردم شده اند. هر کدوم به طریقی نسخة تزریق امید برای مردم می پیچن. سوال اینه که منظورشون از ناامید شدن چیه و چرا از این بابت این قدر ؟ گزارش کوتاهی را در این مورد ببینیم:

ولی فقیه ارتجاع در صدر فهرست دلواپسان برای «ناامیدی» مردم است. او روز 15شهریور ضمن اینکه به کارگزارنش خاطر نشان کرد «شدت فعالیت و تحرک دشمن زیاد شده، چند برابر شده،» به حضور«دشمن» در فضای مجازی اشاره کرد و گفت:«

خامنه ای در دیدار با خبرگان ارتجاع- 15شهریور

و این مسئله،‌مسئله‌ی مهمّی است؛ بسیار مسئله‌ی حسّاسی است؛ اینکه فضای تبلیغاتی کشور، فضایی باشد که مردم را، یا دچار اضطراب کند، یا دچار یأس و ناامیدی کند، یا دچار بدبینی کند -نسبت به یکدیگر و نسبت به دستگاه‌ها- یا احساس بن‌بست به مردم بدهد، یا حتّی مشکلات مربوط به اقتصاد را افزایش بدهد.

آنچه را که خامنه ای به صورت کلی «دشمن» می نامید و اقداماتی که مردم را «دچار یاس و نامیدی »کند، سایت حکومتی بهارستانه از باند خودش به صورت واضحتری بیان کرده و نوشته است« این روزها مجاهدین اغتشاشات و خط دهی به کانون‌های شورشی را هدایت می کنند» و می افزاید« اکنون ـ به گفته مسئولان دولتی ـ سازمانده و هدایت کننده شورش‌ها و اغتشاشات در کلیه صنوف می باشند».

در این فضای وحشت از مجاهدین است که در روز 13شهریور آخوند جنتی در جلسة خبرگان ارتجاع در حالی که تلاش می‌کرد ولی فقیه را در مورد وضعیت انفجاری جامعه بی‌تقصیر نشان دهد، به سران قوا توصیه کرد «با مردم حرف بزنید» چون«مردم ناراضی هستند».

علاوه بر جنتی، آخوند مصطفی رستمی گماشته جدید خامنه ای در رأس«نهاد رهبری در دانشگاه ها» همان درد خامنه ای را به زبان آورد و گفت:« در حال حاضر اصلی‌ترین مساله، یک جریان تهاجمی است که تمام داشته‌های جامعه را هدف قرار داده و به دنبال تزریق روحیه

ناامیدی و ناتوان کردن جامعه و بی‌اعتماد کردن عناصر جامعه به یکدیگر است «. وی هشدار داد: «این مسئله خطرناکی است و کار را سخت می کند».

آنچه را که این مهرة حکومتی «بی اعتمادی عناصر جامعه به یکدیگر»می نامد،

محسن پیرهادی سرکردة یک باند وابسته به خامنه ای واضح تر بیان کرد. او گفت:« دو جريان اصولگرا و اصلاح‌طلب با اشتباهات متعدد، حمايت اجتماعي خود را از دست داده‌اند».
اعضای مجلس ارتجاع نیز تلاش کردند به خیال خود با ابراز همدردی ظاهری با مردم، سعی کردند به مردم، یا در واقع به نیروهای رژیم امید و اعتماد تزریق کنند.

موسوی لاریگانی – مجلس ارتجاع – ۱۴ شهریور

وضعیت ارز بحرانیه. چرا باید درآمد مردم به ریال باشد اما تمامی هزینه های آنها به دلار باشد. جه کسی پاسخگوی اینهمه اختلاس در کشور است. فرض محال ثروت چپاول شده به بیت المال برگردد هیچ حساب کرده اید هزینه ضربه ای که به روح ملت و آبروی نظام اسلامی وارد می شود چقدر است؟
آنچه را آخوند لاریگانی به صورت مبهم با عنوان «ضربه ای که به روح ملت و آبروی نظام» وارد کرد از آن یاد کرد، یک عضو دیگر مجلس ارتجاع به طور روشنتری در نطق اضطراری خود به زبان آورد:

محمد حسن نژاد – مجلس ارتجاع 14 شهریور

اما نطق اضطراری بحث اضطرار روزمون هستش بحث گرانی ها بحث رکود، بحث نابسامانی اقتصادی بحث اینکه وقتی صبح از خواب پا می شیم نمی دانیم یک ساعت بعد چه اتفاقی می افته؟
ما همه در یک کشتی نشسته ایم، سرنوشت همدیگمون به هم گره خورده، الان تو این مملکت قانون یا همه یا هیچ است، یا همه مون از این گردنه رد می شیم یا هیچ کدوم رد نمی شیم.
به این ترتیب به نظر می‌رسد آن نسخة امیدی که کارگزاران حکومتی به اسم مردم می‌پیچند، اولین مصرف کننده‌اش، خودشان و نیروهای در حال ریزش نظام باشد. البته اگر نوشداروی بعد از مرگ سهراب نباشد.