ادامه محکومیت اعدام سه مبارز کرد و حمله به مقرات احزاب کردی از جانب تشکلهای مختلف از ایران

اندازه متن
Aa Aa

ادامه محکومیت اعدام سه مبارز کرد و حمله به مقرات احزاب کردی از جانب تشکلهای مختلف از ایران

اعدام وحشیانه سه زندانی سیاسی کرد و حمله جنایتکارانه موشکی به احزاب کرد ایرانی درخاک عراق، همچنان با موج انزجار و خشم هموطنان مواجه است.

جمعی از تولیدگران فرش در ایران، فلز کاران شهر تهران، جمعی از فرهنگیان وبازنشستگان استان مرکزی ، و جمعی از اساتید دانشگاههای  ایران، جمعی از صنعتگران و فلزکاران کرج، گروهي از مدرسین بلوچستان، جمعی از فرهنگیان استان کرمان،  و جمعی از صرافیهای بازار ارز تهران، طی بیانیه ها و نامه های جدا گانه ای خطاب به ارگانها و دبیر کل ملل متحد،خواستار رسیدگی شورای امنیت به پرونده جنایات ضدبشری دیکتاتوری آخوندی شدند.

این تشکلها اعدامهای اخیر مبارزان کرد و حمله جنایتکارانه موشکی را  نمونه های دیگری از توحش نظام آخوندی  و  بی اعتنایی آن به حقوقی  بین المللی و اصول اولیه حقوق بشری و کشتار بی رحمانه یی توصیف کرده اند که ضروریست شورای امنیت ملل متحد به ‌آنها رسیدگی کند.

 

ادامه محکومیت اعدام سه مبارز کرد و حمله به مقرات احزاب کردی از جانب تشکلهای مختلف از ایران در یوتیوب سیمای آزادی