ای.بی.سی رادیو سراسری اروپا- کنفرانس شورای ملی مقاومت ایران در لندن- فعالیتهای تروریستی ایران در اروپا

اندازه متن
Aa Aa

ای.بی.سی رادیو سراسری اروپا- کنفرانس شورای ملی مقاومت ایران در لندن- فعالیتهای تروریستی ایران در اروپا

اي.بي.سي. راديو سراسري استراليا:

کنفرانس مقاومت ایران در انگلستان

از حمايت سياستمداران احزاب مختلف برخوردار بود

 

اي.بي.سي. راديو سراسري استراليا گزارش داد:

فعاليتهاي تروريستي در اروپا با حمايت حكومت ايران موضوع کنفرانس مطبوعاتي مهمي در لندن بود. اين کنفرانس که توسط دفتر شوراي ملي مقاومت در انگلستان برگزار شد از حمايت سياستمداران احزاب مختلف برخوردار بود که نشان مي‌دهد پارلمان انگلستان آن‌را جدي تلقي کرده است.

دولت نوروزي به راديو سراسري استراليا گفت:

رژيم ايران غرق در بحران است و به همين دليل از ژانويه ۲۰۱۸ آنها وارد فاز جديدي از عمليات تروريستي به‌خصوص در اروپاي مرکزي شده‌اند جامعه بين المللي و مشخصاً اروپا بايد کاملاً هوشيار باشند و لازم است در برخورد با اين رژيم قاطعيت داشته باشند

منبع: راديو اي.بي.سي. استراليا: ۹۷۰۶۲۲

 

ای.بی.سی رادیو سراسری اروپا- کنفرانس شورای ملی مقاومت ایران در لندن- فعالیتهای تروریستی ایران در اروپا در یوتیوب سیمای آزادی