سازمان ملل: حمله به ادلب فاجعه انسانی قرن- جابجایی ۳۸ هزار نفر در سوریه در عرض۱۲ روز

اندازه متن
Aa Aa

سازمان ملل: حمله به ادلب فاجعه انسانی قرن- جابجایی ۳۸ هزار نفر در سوریه در عرض۱۲ روز

ملل متحد اعلام كرد، خشونت‌ها در شمال غربي سوريه منجر به جابجايي بيش از ۳۸ هزار تن از مردم اين منطقه، طي كم‌تر از دو هفتة اخير شده است.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، اين آمار نشاندهندة افزايشي به ميزان حدود ۱۰ هزار نفر نسبت به آمار روز دوشنبة ملل متحد است.

دفتر هماهنگي امور انسان‌دوستانة سازمان ملل گفت، طي ۱۲ روز نخست ماه سپتامبر، «اطلاعات موجود نشاندهندة افزايش درگيري‌هاست و نگراني نسبت به تشديد بيشتر آن، باعث جابجايي بيش از ۳۸ هزار نفر شده است».

خبرگزاري فرانسه، خاطرنشان كرد: «ملل متحد هشدار داده است كه حملة تمام‌عيار به ادلب مي‌تواند منجر به «بدترين فاجعة انساني» قرن بشود…

منبع: خبرگزاري فرانسه: ۹۷۰۶۲۲

 

سازمان ملل: حمله به ادلب فاجعه انسانی قرن- جابجایی ۳۸ هزار نفر در سوریه در عرض۱۲ روز در یوتیوب سیمای آزادی