قصه‌های زمین-تاریخ جهان شماره۱۲-بسوی نور- قسمت سوم – ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

قصه‌های زمین-تاریخ جهان شماره۱۲-بسوی نور- قسمت سوم – ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

قصه های زمین  ،داستان خیزش اروپا از عصری که به ان عصر تاریکی می گفتند

غالبا به صورت داستانی کاملا اروپائی روایت می شود  به نوعی که …………………...