مستند یک سنگ عجیب – قسمت ششم – ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

مستند یک سنگ عجیب – قسمت ششم – ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

میلیارد ها سال پیش وقتی موجودات دیرینه برای اولین بار از انرژی خورشید استفاده کردند شروع به تولید یک محصول زاید کردند یعنی اکسیژن ، ابتدا فقط چند موجود اندک بودند ولی رفته رفته به هزاران ِمیلیونها و در نهایت به میلیاردها و تریلیونها رسیدند ، وقتی اکسیژن بالا رفت و به جو زمین رسید اتفاق خیلی خاصی برایش افتاد ، اکسیژن به اوزن محافظ تبدیل شد در پناه این لایه اوزن اول میکروبها ، سپس قارچها و گیاهان از آب به بیرون مهاجرت کردند و این یعنی تولید اکسیژن بیشتر……………….