در خاطره روزها ۲۵ شهريور ۱۳۹۷- ۱۶ سپتامبر

اندازه متن
Aa Aa

 

در خاطره روزها ۲۵ شهريور ۱۳۹۷

بركناري رضاخان

بركناري رضاخان

۲۵شهریور «۱۳۲۰خورشیدی»۱۶سپتامبر بركناري رضاخان

در اين روز، در كشاكش جنگ جهاني دوم و در آستانة ورود نيروهاي متفقين به تهران، دولت «انگلستان» با توافق «شوروي» «رضاخان» را به علت نزديكي با آلمان و ايتاليا از سلطنت خلع كرده و پسرش «محمدرضا» را كه فرد ضعيف‌النفسي بود به جاي وي نشاندند.

 

 

زمين لرزه طبس

زمين لرزه طبس

۲۵شهریور ۱۳۵۷-۱۶سپتامبر زمين لرزه طبس

زمين لرزه يي با قدرت ۸/۷ ريشتر شهرستان «طبس» و بسياري از مناطق اطراف آن را در جنوب خراسان لرزاند. اين شهر ويران و 15هزار تا ۲۵ هزار تن كشته ‌شدند. این زلزله به اعتراضات عمومي مردم ايران عليه فساد اداري و ضعف دستگاه‌هاي امداد رساني رژيم شاه دامن زد.

 

 

بزرگترين بحران مالي

بزرگترين بحران مالي

۲۵ شهریور-۱۶ سپتامبر «۲۰۰۸ ميلادي» بزرگترين بحران مالي

 با اعلام ورشكستگي بانك «ليمن برادرز» آمريكا در اين روز، جهان وارد بزرگ‌ترين بحران مالي شد. بعد از انتشار خبر ورشكستگي بانكي كه ۱۵۰ سال سابقه و ۲۵ هزار كارمند در سراسر جهان داشت، سونامي اقتصادي بزرگي به وجود آمد.

 

 

تشكيل فدراسيون مالزيا

تشكيل فدراسيون مالزيا

۲۵ شهریور-۱۶ سپتامبر «۱۹۶۳ ميلادي» تشكيل فدراسيون مالزيا

در اين روز «فدراسيون مالزيا» مركب از ايالتهاي «مالايا»، «سنگاپور»، «برنئي شمالي» و «ساراواك» كه از مستعمرات «انگلستان» بود به صورت يك كشور مستقل پا به عرصه وجود گذارد. در همان روز صدها هزار مالزيايي سفارت انگلستان را در «مالزي» آتش زدند. گرچه سنگاپور خیلی زود از این کشور جداشد.

 

 

اعدام عمرمختار

اعدام عمرمختار

۲۵ شهریور-۱۶ سپتامبر «۱۹۳۱ ميلادي» اعدام عمرمختار

«عمربن مختار بن عمر» مشهور به «عمر مختار»؛ از ۱۹۱۲به مدت ۲۰ سال مقاومت ملی لیبیایی‌ها علیه استعمارگران ایتالیایی لیبی را سازمان‌دهی نمود. سرانجام توسط نیروهای مسلح ایتالیایی دستگیر و در شهر سلوق در مقابل هوادارانش به دار آویخته‌شد. از وی در لیبی به عنوان «قهرمان ملی» یاد می‌شود.