همراه با کاروان- قسمت ششم – ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

اشتراک گذاری:

همراه با کاروان- قسمت ششم – ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

همراه با کاروان  –  یک روایت تازه از راه حسین

قسمت ششم  –  آن پرده گلگون تاریخ

در نمی  یا بیش یا را  این لحظه را        زان که چشمی بایدت ، بینا شده

در نم یا بیش  یارا  این روز را            این که نامش ، عاشورا شده

همراه با کاروان- قسمت ششم – ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

اشتراک گذاری: