اعتراض اشرف نشانان در شهرهای اروپایی به حضور روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل

اشتراک گذاری:

اعتراض اشرف نشانان در كشورهاي اروپايي نيز به حضور آخوند روحاني در سازمان ملل

اشتراک گذاری: