کارزارهای پیگیر و بی وقفه مقاومت ایران برای جلوگیری از دستیبابی خطرناکترین رژیم به خطرناک ترین سلاح-فصل هشتم-بیانیه سی و هفتمین سالگرد تاسیس شورای ملی مقاومت ایران

اندازه متن
Aa Aa

اشتراک گذاری:

کارزارهای پیگیر و بی وقفه مقاومت ایران برای جلوگیری از دستیبابی خطرناکترین رژیم به خطرناک ترین سلاح-فصل هشتم-بیانیه سی و هفتمین سالگرد تاسیس شورای ملی مقاومت ایران

بيانية سي و هفتمين سالگرد تأسيس

شوراي ملي مقاومت ايران

فصل هشتم:

كارزار پيگير و بي و قفة مقاومت ايران

براي جلوگيري از دستيابي خطرناكترين رژيم به خطرناكترين سلاح

 

۷۷-از همان هنگام كه رژيم ولايت فقيه پروژه هسته‌يي خود را شروع كرد، مقاومت ايران به طور پيگير اين برنامه مخفي را تحت مراقبت قرار داد و سرانجام قبل از آن كه خامنه اي بمب هسته يي خود را منفجر كند و جهان را در مقابل بهت و حيرت قرار دهد، سازمان مجاهدين خلق ايران بمب خبري خود را در روز ۲۷ خرداد سال ۱۳۷۰ منفجر كرد و طي يك كنفرانس مطبوعاتي «برنامه مخفيانة اتمي رژيم حاكم بر ايران» را افشا نمود.

 محمد محدثين در اين كنفرانس خبري بزرگ كه در واشنكتن برگزار شد، براي نخستين بار از جزئيات طرح فوق ‌العاده سري رژيم ايران براي كسب سلاح اتمي پرده برداشت. رسانه ‌هاي خبري از اين افشاگري به ‌عنوان يك «شوك سياسي» نام بردند. واشينگتن پست در اينباره نوشت: «آقاي محمد محدثين در ژوئن ۱۹۹۱براي اولين بار افشا كرد كه رژيم ايران طرح دستيابي به سلاح هسته‌ يي را زير عنوان ”طرح بزرگ“ در الموت قزوين شروع كرده كه در درون رژيم ايران به‌عنوان پروژه معلم كلايه شناخته مي‌شود» (واشينگتن پست -۲۶ژوئن ۱۹۹۱).

از آن تاريخ تاكنون شورا طي ۱۲۰ سلسله آگاهي رساني كليات و جزئيات پروژه مخفي توليد سلاح اتمي رژيم را برملا كرده كه يكي از مهمترين آن ها افشاي سايتهاي نطنز و اراك در مرداد سال ۱۳۸۱ در اطلاعيه كميسيون تحقيقات استراتژيك شوراي ملي مقاومت و متعاقب آن كنفرانس مطبوعاتي ۲۳ مرداد ۱۳۸۱ نمايندگي شورا در واشنگتن است. افشاي اين دو مركز مهم و اصلي پروژه اتمي، ضربه‌ يي خرد كننده بر سياست برنامة اتمي رژيم ايران بود.

در2 آبان 96 سايت سازمان مجاهدين خلق ايران گزارش فشرده و كوتاهي از «راهي صعب و طولاني كه مجاهدين و مقاومت ايران طي دو دهه، با پرداخت بهايي سنگين (كه هنوز كسي از ابعاد آن خبر ندارد) طي كردند تا مانع شوند خطرناكترين ديكتاتوري ضدبشري معاصر به خطرناكترين سلاح دست يابد» را به اطلاع عموم رساند (سايت مجاهدين خلق ايران).

 

۷۸-با افشاگريهاي سلسله وار مقاومت ايران و پس از چند قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي، سرانجام اين آژانس موضوع هسته يي رژيم را به شوراي امنيت ملل متحد سپرد. با جدي شدن مسالة هسته اي رژيم و پس از چند قطعنامه شوراي امنيت و پس از تصويب تحريمهاي همه جانبه از سوي كنگره آمريكا و اعمال اين تحريمهاي جدي در عرصه نفتي و بانكي، ولايت خامنه اي در تنگناي تحريم و طرد بين الملي و در زير ضرب افشاگريهاي مقاومت و مخالفتهاي اجتماعي در ايران، حاضر شد از قايم موشك بازي دست بردارد و وارد مذاكره براي عقب نشيني شود.

شوراي ملي مقاومت در بيانيه مرداد ۱۳۹۵ در مورد عقب نشيني خامنه اي اعلام كرد: «در شرايطي كه شوراي ملي مقاومت، فرصت اتمي را به تله اتمي براي فاشيسم ديني تبديل كرده بود، خامنه اي كه تاب و توان تحمل تحريمها را نداشت در همان دوره احمدي نژاد مذاكره با آمريكا را در عمان و با واسطه گري حكومت اين كشور شروع كرد. سپس در نمايش انتخابات رياست جمهوري رژيم در سال ۱۳۹۲، به رغم اين كه رفسنجاني را توسط شوراي نگهبان حذف كرده بود، از بالا گرفتن امواج قيامي ديگر ترسيد و در همان دور اول به رياست روحاني (يعني شراكت عملي رفسنجاني) تن داد. در قدم بعد مجبور شد كه زير عنوان ”نرمش قهرمانانه“ به عقب نشيني ذليلانه از خط سرخهايي كه ترسيم مي كرد تن بدهد وجام زهر اتمي را سر بكشد……».

تغییر گوینده

 

۷۹-مذاكرات پيرامون توافق هسته يي از مهر سال ۱۳۹۲ آغاز شد و در ۲۳ تير ۱۳۹۴ به پايان رسيد و رژيم پس از چانه زني هاي طولاني سرانجام قرارداد «برنامه جامع اقدام مشترك» موسوم به «برجام» را در وين پذيرفت. مقاومت ايران در همان روز توافق اتمي بين رژيم آخوندها و كشورهاي ۵+۱را به ‌رغم همه كمبودها و امتيازهاي ناموجهي كه در آن به رژيم آخوندها داده شده است، يك عقب‌ نشيني تحميلي و نقض خط قرمزهاي اعلام شده از سوي خامنه ‌اي توصيف كرد كه در ۱۲سال گذشته بارها بر آن پاي فشرده بود. 

خانم رجوي در همين موضعگيري خاطرنشان كرد كه «دور زدن ۶ قطعنامه شوراي امنيت و يك توافق بدون امضا كه الزامات يك معاهدة رسمي بين‌المللي را ندارد، البته راه فريبكاري ملايان و دستيابي آنها به بمب اتمي را نمي‌بندد. با اين همه همين ميزان عقب‌نشيني، هژموني خامنه‌اي را هم‌چنان كه مقاومت ايران از قبل خاطرنشان كرده است، در هم مي‌شكند و تماميت فاشيسم ديني را تضعيف و متزلزل مي‌كند…

 نكته مهم ديگر اين است كه پولهاي نقدي كه به جيب رژيم ريخته مي شود بايد تحت كنترل شديد سازمان ملل صرف نيازمندي هاي مبرم مردم ايران به ويژه حقوق اندك و پرداخت نشده كارگران و معلمان و پرستاران و تأمين غذا و دارو براي تودة مردم شود. در غير اين صورت خامنه اي پولها را كماكان در چارچوب سياست صدور تروريسم و ارتجاع به عراق و سوريه و يمن و لبنان سرازير مي كند و قبل از همه، جيب پاسداران نظام را پرتر از هميشه مي كند.

 اين حق مردم ايران است كه مي خواهند بدانند از توافقي كه رئيس جمهور رژيم مي گفت آب و نان و محيط زيست هم مشروط و موكول به آن است، به آنها چه مي رسد؟ به راستي توافقي كه حقوق بشر مردم ايران را ناديده بگيرد و بر آن تأكيد و تصريح نكند، تنها مشوق سركوب و اعدامهاي بي وقفه از جانب اين رژيم، لگد مال كردن حقوق مردم ايران و زير پا گذاشتن اعلاميه جهاني حقوق بشر و منشور ملل متحد است» (اطلاعيه دبيرخانه شورا-۲۳تير۱۳۹۴).

خامنه اي در يكي از آخرين موضعگيريهاي خود، ضمن اعتراف به شكست حكومتش در استفاده از برجام براي برون رفت از بحرانها، تقريباً فاتحه آن را خواند و ادامة مسير مذاكره با آمريكا در مسائل منطقه را هم «سم مهلك» دانست و با اشاره به روحاني و ظريف گفت: «امروز مسئولين دستگاه ديپلوماسي خود ما و همان كساني كه در همين مذاكرات از اول تا آخر حضور داشتند، همينها مي گويند آمريكا نقض عهد كرده است، آمريكا زير ظاهر آرام و زبان چرب و نرم مسئولانش و وزير خارجه اش و ديگران از پشت دارد تخريب مي كند، مانع ارتباطات اقتصادي كشور با كشورهاي ديگر دنياست، اين را مسئولين خود برجام دارند مي گويند، اين حرفي است كه البته بنده از يك سال پيش، يك سال و نيم پيش هي تكرار كردم كه به آمريكاييها نمي شود اعتماد كرد، بعضيها سختشان بود قبول كنند، اما همين هفتة گذشته مسئولين محترم ما با طرفهايشان در اروپا جلسه داشتند، همين حرفها را مسئولين ما گفتند و آنها جواب نداشتند… آنها مي گويند بياييد در مسائل منطقه هم مذاكره كنيم، اما تجربه برجام به ما مي گويد اين كار سمي مهلك است و در هيچ مسأله يي نمي توان به حرفهاي آمريكاييها اعتماد كرد»(۱۱مرداد۱۳۹۵).

 

۸۰-كمبودها و امتيازهاي ناموجهي كه در برجام به رژيم آخوندها داده شد، و مداخله گري آشوبگرانه و تعرض عنان گسيخته به كشورهاي عربي، به چالشي جدي در مناسبات بين رژيم و آمريكا تبديل شد. با تغيير رياست جمهوري آمريكا، مسألة خروج آمريكا از برجام كه در مبارزات انتخاباتي از سوي ترامپ مطرح شده بود، روي ميز قرار گرفت. ترامپ گفته بود برجام را پاره مي كنم و خامنه اي جواب داده بود كه برجام را آتش مي زنم. اكنون با خروج آمريكا از برجام در تاريخ 18ارديبهشت 1397 به نظر مي رسد عبا و قبا و عمامه و ريش خامنه اي آتش گرفته و اين رژيم درماندة آخوندهاست كه ملتمسانه از اروپا، چين و روسيه مي خواهد به او كمك كنند.

دبيرخانه شورا طي اطلاعيه اي در همان تاريخ اعلام كرد: «پس از چند دهه استمالت از فاشيسم ديني و قرباني كردن مردم و مقاومت ايران، رئيس جمهور ايالات متحده همزمان با خروج اين كشور از معامله اتمي با رژيم آخوندي اعلام كرد: پرداختهاي بي‌دريغ دولت قبلي آمريكا به رژيم آخوندها فاجعه آميز بوده و رژيم بسيار مخوف حاكم بر ايران كه نخستين حامي تروريسم در دنياي امروز است .هزينه حكومت طولاني آشوب و ترور خود را از طريق به يغما بردن ثروت مردمش تأمين كرده است».

 

۸۱-پس از اعلام استراتژي جديد آمريكا توسط وزير خارجة اين كشور، خانم رجوي اعلام كرد: «دو هفته پس از خروج ايالات متحده از معامله نافرجام اتمي با رژيم آخوندي، وزير خارجة اين كشور در نخستين سخنراني خود، قيام مردم ايران در برابر ديكتاتوري ديني و بزرگترين حامي تروريسم را به رسميت شناخت و خواستار يك جبهه جهاني در برابر حكومت ايران شد. وزير خارجة آمريكا به ”نقايص مرگبار“ معامله اتمي كه ”پول خون“ در اختيار اين رژيم و دژخيماني مانند پاسدار قاسم سليماني قرار داده اشاره كرد و با يادآوري قطعنامه هاي پيشين شوراي امنيت ملل متحد تأكيد كرد هر توافق جديد با رژيم ايران بايستي شامل موارد زير باشد: قطع كامل غني سازي، اجازه بازرسيهاي بي قيد و شرط، توقف برنامه موشكي با قابليت حمل سلاح هسته يي، به رسميت شناختن استقلال عراق و خلع سلاح مزدوران، خروج كامل از سوريه ، خاتمه دادن به موشك باران و تهديد همسايگان و قطع حمايت از گروههاي تروريستي در يمن و لبنان و افغانستان. وزير خارجة آمريكا خطاب به رژيم آخوندها افزود: اگر رفتارتان را تغيير دهيد، ما مذاكره مي كنيم».

خانم مريم رجوي به رسميت شناختن قيام مردم و خواسته هاي مقاومت عادلانه مردم ايران را كه ۳۷ سال بر آن پاي فشرده است، يك گام بلند خواند و تأكيد كرد: «تغيير رفتار آخوندها لاجرم به تغيير رژيمشان راه ميبرد. تغيير دموكراتيك در ايران تنها راه حل مشكلات در ايران و بحران در منطقه است. جبهه جهاني عليه ديكتاتوري ديني و تروريستي حاكم بر ايران يك ضرورت تاريخي براي صلح و امنيت و همزيستي منطقه اي و بين المللي است» (اطلاعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت-۳۱ ارديبهشت۹۷).

خانم رجوي در شروع مذاكرات اتمي با حكومت آخوندي در سوم آذر ۱۳۹۲ هشدار داده بود : «اجراي كامل قطعنامه هاي شوراي امنيت، به ويژه توقف كامل غني سازي، پذيرش پروتكل الحاقي و دسترسي آزادانه بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي به مراكز و تأسيسات مشكوك اين رژيم، لازمة دست كشيدن آن از بمب اتمي است.» (اطلاعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت-۳ آذر ۹۲).

 

۸۲- شكست برجام موجب رشد چشمگير تضاد بين باندهاي درون هرم قدرت شده است. اگرچه خامنه اي و روحاني در مواقعي سعي مي كنند كه با نمايش وحدت صورت خود را با سيلي سرخ كنند، اما براي رژيم شرايط پس از برجام مافوق خطر است. شورا در بيانيه سال گذشتة خود كه در مرداد سال ۱۳۹۶ منتشر شد اعلام كرد: «مسأله سرنوشت برجام موضوع مهم ديگر در مناقشه بين باندهاي درون رژيم است. از ميان صدها نوشته و اظهارنظر در اين مورد شايد برجسته ترين حمله به باند روحاني از جانب يك مداح البته در حضور خامنه اي و همه سركردگان نظام باشد. روز دوشنبه ۵ تير ۱۳۹۶ در مراسم نماز عيد فطر، زماني كه صدا و سيماي خامنه اي مراسم رسمي عيد فطر را به طور مستقيم پخش مي كرد، يكي از مداحان اهل بيت ولي فقيه به نام ميثم مطيعي با خواندن شعري عليه روحاني كه در صف اول نشسته بود، گفت: ”اي نشسته صف اول نكني خود را گم… جسم برجام چو روحش به فنا رفت كه رفت/ ذوق بيهوده ز برجام خطا بود خطا، تكيه بر عهد عمو سام خطا بود خطا… هر چه مي شد كه برد از كيسه ما برد كه برد/ برد-برد اين بود؟ آري همه را برد كه برد“.

علي مطهري معاون مجلس آخوندها با اشاره به اشعاري كه در مراسم رسمي حكومتي عليه برجام خواند شده نوشته بود: ”اين اشعار، برجام را به طور كلي تخطئه مي كرد در حالي كه توافق برجام تصميم كل نظام و تخطئة آن تخطئة كل نظام است. نقاط قوت و نقاط ضعف آن نيز به كل نظام برمي گردد“. (كيهان خامنه اي روز پنجشنبه ۸ تير۱۳۹۶) نوشت: ”اين ادعا در حالي است كه اولاً رهبر معظم انقلاب اجراي برجام را به ۲۹ شرط تعيين شده از سوي شوراي عالي امنيت ملي و مجلس و شروط رهبري مشروط كرده بودند و ثانياً در تصويب برجام در مجلس، خلاف عقل و مصلحت عمل شد به نحوي كه پس از ۴۰روز بررسي دقيق متن برجام با حضور كارشناسان سياسي و اقتصادي در كميسيون ويژه مجلس، با فشار دولت و عناصر همسو در مجلس، به آسيب شناسيهاي دقيق كميسيون بي اعتنايي شد“. شريعتمداري در اين نوشته تأييد خامنه اي از تصميم شوراي امنيت ولايت را ناديده گرفته و تلاش مي كند تا خامنه اي را كه با زبان درازش در اين دو سال مي توانست با صراحت با برجام مخالفت كند، بي خطا جلوه دهد».

خامنه ‌اي در روز دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ در بيست ‌و نهمين سالمرگ خميني در يك فقره دستور ميان تهي از سازمان انرژي اتمي خواست كه «هرچه سريع‌ تر» مقدمات لازم براي دستيابي ايران به ۱۹۰ هزار سو غني ‌سازي اورانيوم را «فعلا در چارچوب برجام» فراهم كند. خامنه اي پيش از برجام نيز اين ميزان غني سازي را يكي از خط قرمزهاي خود اعلام مي كرد، كه با برجام از آن عقب نشيني كرد.

 

۸۳-خروج آمريكا از معاملة اتمي و اعلام استراتژي جديد اين كشور، از خاتمة فرصتهاي باد آورده براي رژيم و جواز سركوب داخلي و تاخت و تازهاي منطقه يي خبر مي دهد. اين چرخش سياسي، رژيم ولايت فقيه و سپاه پاسداران به عنوان حافظ اصلي اين رژيم را با تحريمها و محدوديتهاي جدي رو به رو كرده است. درحاليكه دولتهاي اروپايي خواهان حفظ برجام هستند، اما در لزوم مقابله با برنامه موشكي و دخالتهاي منطقه يي رژيم با آمريكا همسو هستند. خروج شركتهاي بزرگ اروپايي و حتي روسي و چيني از كار اقتصادي با رژيم، در وراي مواضع دولتهاي مربوطه ، زنگ خطر بسيار جدي براي رژيم را به صدا در آورده است.

سعيد حجاريان از بنيانگذاران وزارت اطلاعات كه پس از شراكت در جنايتهاي سركوبگرانه دهه ۶۰ در دهه ۷۰ و در دولت خاتمي نظريه پرداز اصلاح طلبي در رژيم ولايت فقيه شد، وضعيت رژيم در مرداد ۹۷ را «دقيقاً» مانند وضعيت آن درتير۶۷ تحليل كرده و مي گويد: امروز ترامپ مي‌گويد بياييد و مذاكره كنيد، پمپئو هم شرايط دوازده‌گانه‌اش را مطرح مي‌كند. چنانكه مي‌بينيم گزينه‌ مطلوب ما در ميان گزينه‌ها وجود ندارد. اين در حالي است كه زمان اوباما چند گزينه داشتيم و مي‌توانستيم مسئله را حل كنيم. اما امروز خودمان به دست خودمان گزينه‌ها را از بين برده‌ايم، دقيقا مشابه شرايط جنگ ايران و عراق. ما مي‌توانستيم پس از آزادسازي خرمشهر يعني در سال دوم به جنگ خاتمه دهيم. در مقاطع بعد نيز چنين امكاني مهيا بود اما جنگ را ادامه داديم تا آنكه رسيد به سال 67 و پذيرش قطعنامه».

سعيد حجاريان كه بعد از قيامهاي ديماه دولت روحاني را تنها گزينه واقعي براي برون رفت از بحران مي دانست در مصاحبه خود در مرداد ماه مي گويد: «دولت روحاني گيج و كرخت است» و «وضعيت دولت تعليق در تعليق است» (روزنامه شرق ۱۶مرداد۱۳۹۷).

 

اشتراک گذاری: