دانستنیها_ربات‌ها_قسمت اول _۳ مهر  ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

دانستنیها_ربات‌ها_قسمت اول _۳ مهر  ۱۳۹۷

ما در آستانه انقلابی جذاب ولی زیان آور هستیم

که حتی نمی توانیم تصورش را بکنیم رباتها در کنار ما زندگی و کار می کنند

و حالا ما آنها را طوری طراحی می کنیم که بتوانند برای خودشان تفکر کنند

ما به آنها قدرت یادگیری می دهیم تا برای خودشان حرکت کنند، آیا این فرمهای جدید زندگی توسعه پیدا می کنند تا از ما با هوش تر و توانا تر باشند

آیا ما انتخاب می کنیم که با ماشین ها ترکیب شویم

آیا رباتها آینده تکامل بشریت هستند

دانستنیها_ربات‌ها_قسمت اول _۳ مهر  ۱۳۹۷