دانستنیها_ربات‌ها_قسمت اول _۳ مهر  ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

دانستنیها_ربات‌ها_قسمت اول _۳ مهر  ۱۳۹۷

ما در آستانه انقلابی جذاب ولی زیان آور هستیم که حتی نمی توانیم تصورش را بکنیم

رباتها در کنار ما زندگی و کار می کنند و حالا ما آنها را طوری طراحی می کنیم که بتوانند برای خودشان تفکر کنند ما به آنها قدرت یادگیری می دهیم تا برای خودشان حرکت کنند ،

آیا این فرمهای جدید زندگی توسعه پیدا می کنند تا از ما با هوش تر و توانا تر باشند

آیا ما انتخاب می کنیم که با ماشین ها ترکیب شویم

آیا رباتها آینده تکامل بشریت هستند

دانستنیها_ربات‌ها_قسمت اول _۳ مهر  ۱۳۹۷