در خاطره روزها ۳ مهر ۱۳۹۷- ۲۵ سپتامبر

اندازه متن
Aa Aa

 

در خاطره روزها ۳ مهر ۱۳۹۷

در گذشت رمارك نويسنده آلماني

در گذشت رمارك نويسنده آلماني

۳ مهر – ۲۵ سپتامبر« ۱۹۷۰ ميلادي» در گذشت رمارك نويسنده آلماني  

«اريک ماريا رمارک» نويسندة كتاب «زماني براي زيستن و زماني براي مردن» در ۷۲ سالگي در گذشت. کتابهاي اريک عمدتا نتيجه تجربه‌های زندگاني خود اوست و در آثارش نکوهش شديد ماديگري به چشم ميخورد. «جبهه غرب آرام است»، «طاق نصرت»، از ديگر كتابهاي اوست.

 

 

زادروز لو هسون Lu Xun

زادروز لو هسون Lu Xun

۳ مهر – ۲۵ سپتامبر« ۱۸۸۱ ميلادي» زادروز لو هسون Lu Xun

نويسنده بزرگ چين که كتاب‌هاي او به پيروزي انقلاب چين كمك بسياركرده است. او با نوشته‌هایش كوشيد كه مردم چین را به حركت درآورد و فرهنگ سكوت و تحمل را از آنان بزدايد. فكر انقلاب فرهنگي چين از «لو» است. او 21کتاب نوشت. ازجمله کتابهایش توفان در فنجان چاي است.  خاطرات يك ديوانه، ارزش جنگ افزار، فردا، كونگ يي جي،

 

 

ترور رهبر ملي گراي سريلانكا

ترور رهبر ملي گراي سريلانكا

۳ مهر – ۲۵ سپتامبر« ۱۹۵۹ ميلادي» ترور رهبر ملي گراي سريلانكا

«باندرانايکه» نخست وزير مترقي «سريلانکا» كه بهشدت تحت تأثير «دكترمحمد مصدق» بود، به دست يک راهب بودايي کشته شد. بعد از او مردم «سريلانكا» همسر وي «سيريما» را به نخست وزيري برگزيدند. «سيريما» اولين زن نخست وزير در جهان بود و ۳ دوره نخست وزيري كرد.

 

 

زادروز ويليام فاكنر

زادروز ويليام فاكنر

۳ مهر – ۲۵ سپتامبر« ۱۸۹۷ ميلادي» زادروز ويليام فاكنر

نويسنده معروف و برنده جايزه نوبل ادبيات است. وي در نگارش، روش خاصي به كار مي برد كه بي‌شباهت به داستانسرايي قديم ايران نيست. او در نوشته‌هايش مي‌كوشيد كه اهميت ارزشها، به‌ويژه ارزش‌هاي فرهنگي را تبليغ كند. روشنايي درماه اوت، يك گل‌سرخ براي اميلي، ميراث زشت نژادي، ازكتاب‌هاي معروفش هستند.

 

 

آزادي مطبوعات در آمريكا

آزادي مطبوعات در آمريكا

۳ مهر – ۲۵ سپتامبر« ۱۷۸۹ ميلادي» آزادي مطبوعات در آمريكا

در اين روز لايحة «آزادي مطبوعات» در «آمريكا» معروف به «Bill of Rights» به تصويب رسيد و وارد قانون اساسي اين كشور شد. به موجب اين قانون، آزادي بيان و قلم و مطبوعات و اجتماعات تضمين گرديد. مطبوعات به پشتوانه این قانون مى توانند بر اعمال حكومت نظارت كنند.