ژنو – سی و نهمین اجلاس شورای حقوق بشر-بیانیه مشترک و ثبت شده ۹ سازمان حقوق بشری در باره قتل عام سال۶۷

اندازه متن
Aa Aa

ژنو-اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد:

سخنرانی نمایندة انجمن بین‌المللی حقوق بشر زنان

ضرورت اجراي عدالت در رابطه با قتل عام ۶۷

و خانواده هاي قتل عام شدگان

 

نماینده انجمن بین المللی حقوق بشر زنان

متشکرم آقای رئیس،

در ایران دستگیریها و اعدامهای سیاسی باعث درد و رنج زیادی برای این زنان می شود چون آنها نیز از خشونت ، سکوت مقامات، بی احترامی سازمان زندانها و فشار غیر قابل تحمل از طرف سرویسهای امنیتی رنج می برند.

خانواده های قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ باید همچنین به عنوان قربانیان شکنجه روانی غیر قابل تحمل برای سی سال در نظر گرفته شوند. در هر سالگرد، این زنان باید شکنجه ناشي از ناپدید شدن عزیزانشان را تحمل كنند بدون اینکه بدانند کجا باید گل بگذارند یا اشک بریزند و هرگز اطلاع نیافتند که قبرهای آنها کجاست.

برخی، به دلیل اینکه در طول سالیان برای دانستن حقیقت یا درخواست عدالت اصرار کردند زندانی شده اند.

زمان آن است که سازمان ملل مکانیزمهای بین المللی برای اطمینان یافتن از امنیت آنها و نهایتا رسيدن به عدالت در مورد اين خانواده ها، برقرار کند.

متشکرم.

 

20180918 WHRIA GD Item4 منبع :‌ سخنراني سحر ثنايي سایت سازمان ملل ـ ژنو ـ