روزها و یادهای هفته دوم مهر

اندازه متن
Aa Aa

۱۰ مهرماه ۱۳۰۰ شهادت كلنل محمدتقي‌خان پسيان

كلنل محمدتقي‌خان پسيان، پس از انقلاب مشروطه همزمان با قيام ميرزاكوچك‌خان در جنگل و شيخ محمد خياباني در تبريز قيام و مبارزه مردم در خراسان را فرماندهی کرد

او که در آذربایجان به دنیا آمده بود در تهران وارد مدرسه نظام گردید در ۳۲ سالگی به درجه سرگردی نائل شد، و سپس راهي اروپا شد و آموزشهاي هوانوردي و مكانيكي را در آلمان گذراند.

روزها و یادهای هفته دوم مهر

                                                           کلنل محمد ‌تقی‌خان پسیان                              

پس از بازگشت به ايران به رياست ژاندارمري خراسان منصوب شد. در نوروز سال ۱۳۰۰ خورشیدی، كلنل پسيان، قوام‌السلطنه استاندار فاسد، خراسان را دستگير كرد و خود كفالت استانداري را به عهده گرفت،اما در فاصله‌ی كوتاهي اوضاع برگشت. قوام‌السلطنه نخست‌وزير شد، وكمر به قتل کلنل بست.

محمدتقي‌خان پسيان، دست به مقاومت زد و قيامي را به همراهي آزاديخواهان خراسان آغاز كرد.

پس از ‌درگيري‌هايي با نيروهاي دولت مركزي، سرانجام روز دهم مهر ۱۳۰۰خورشیدی، ۶ماه پس از آغاز قيام زد و خوردي به تحريك قوام‌السلطنه با همكاري برخي رؤساي عشاير در روستايي واقع در شرق قوچان درگرفت،كلنل محمدتقي‌خان و همراهانش پس از ساعتها نبرد، به شهادت رسيدند.

او در نامه‌اي پيش از شهادتش نوشته بود، مرا اگر بكشند  قطرات خونم كلمه‌ی ايران را ترسيم خواهد نمود و اگر بسوزانند، خاكسترم نام وطن را تشكيل خواهد داد. در سوگ او از شاعر و ترانه‌سراي ملي عارف قزويني ترانه‌اي به يادگار مانده است.


۷مهر ۱۳۶۰ شهادت مجاهد خلق ثريا ابوالفتحي

میلیشایی مجاهد خلق ثريا ابوالفتحي در حالی که  تنها ۴ سال داشت، پدر خود را كه يكي از مبارزان و هواداران پيشواي فقيد نهضت ملي دكتر محمد مصدق بود از دست داد. در سال ۵۸ با عضويت در انجمن دانشجويان مسلمان تبريز در ارتباط با سازمان مجاهدين قرار گرفت.

روزها و یادهای هفته دوم مهر

                                         میلیشیایی مجاهد خلق ثریا ابولفتحی                               

او در فعاليتهاي انتخاباتي، فروش نشريه‌ی مجاهد، برپايي دكههاي روزنامهفروشي، بعهده گرفتن مسئوليت انتظامات مراسم و سخنرانيهاي مختلف پرشورو مصمم تلاش ميكرد.  ا نگيزههاي او و عشقي كه به آزادي مردم و آرزوهايي كه براي زندگي مرفه و پرآسايش آنها داشت، نزد همرزمانش نمونه بود.

رهبر مقاومت در وصف قهرماني ثريا چنين گفت

شرح شهادت و تيرباران خواهر قهرمانم ثريا ابوالفتحي در زندان تبريز براستي اسطوره ي فراموشي ناپذير است كه يكي از شيواترين برگهاي افتخار مجاهدين را در كسوت زن رشيد و دلير مجاهد خلق بيان ميكند … زبان از تشريح متانت و شيفتگي عقيدتي اين شيرزن مجاهد و شهادت افسانهاياش در ميماند. آنقدر كه دژخيمان و زندانبانان نيز خودشان غرق در احساس احترام نسبت به مقام والا و درخشان و پرشكوه قهرمان شهيد ما ثريا ابوالفتحي ميشوند.


۱۱ مهرماه ۱۳۶۰ شهادت قهرمان ملي پوش كشتي فرنگي ايران مجاهد شهيد هوشنگ منتظر‌الظهور

هوشنگ منتظر الظهور، از ورزشكاران آزاده و ملي پوش سرشناس كشتي فرنگي ايران بود، او با برخورداري ازخصلتهاي مردمي شديداً مورد علاقه ورزش دوستان، بويژه مردم اصفهان قرار داشت.

روزها و یادهای هفته دوم مهر

    مجاهد شهید هوشنگ منتظرالظهور قهرمان ملی پوش کشتی   

همین خصائل مردمی و انقلابی او باعث نزدیکیش با مجاهدین شد، و در کسبت یک مجاهد خلق پا به صحنه مبارزه گذاشت

هوشنگ تمامی امکانات خود را در اختيار مجاهدين قرار داد و با مقاومت و فداكاري در راه رهايي خلق و ميهن، مدال مجاهدت در راه آزادي را نيز به دست آورد.

اين قهرمان مجاهد، پس از آغاز مقاومت انقلابي در اصفهان توسط رژيم دستگير شد وبخاطر پايداري بر آرمانهاي خود  و عدم سازش با رژيم پس از تحمل شكنجه‌هاي فراوان در تاريخ ۱۱مهر ۱۳۶۰ در اصفهان به جوخه اعدام سپرده شد.

 


هفتم مهرماه ۱۳۶۱ شهادت مجاهد خلق معصومه عضدانلو

مجاهد شهيد معصومه عضدانلو، خواهر كوچكتر رئيس جمهور برگزيده‌ی مقاومت مريم رجوي، در سال ۵۶  به تحصیل در رشته مهندسي صنايع در دانشگاه علم و صعنت پرداخت.

او همچنین در مبارزات دانشجویی فعالانه شرکت نمود، پس از پيروزي قيام در ارتباط مستقيم با مجاهدين مسئوليتهاي مختلفي را عهده دار شد و در آخرين فراز زندگي‌اش در بخش حفاظت سازمان عهده‌دار مسئوليت بود.

روزها و یادهای هفته دوم مهر

                                                   مجاهد شهید معصومه عضدانلو                           

روز ۱۳فروردين سال ۶۱ پاسداران خميني ،پايگاه محل اقامت معصومه عضدانلو و همسرش مجاهد شهيد مسعود ايزدخواه را مورد حمله قرار دادند. پس از چند ساعت نبرد و مقاومت ، مجاهد قهرمان مسعود ايزدخواه به شهادت رسيد و مجاهد  معصومه عضدانلو در حاليكه تير خورده و به حالت اغما و بيهوشي افتاده بود دستگير شد.

او كه از ناحيه گردن فك و دست مورد اصابت ۴گلوله قرار گرفته بود با همان حال تحت وحشيانه ترين شكنجه‌ها ‌قرار گرفت.

مجاهد شهيد معصومه عضدانلو طي ۶ماه اسارت شكنجه‌هاي بسياري را تحمل كرد و در برابر دژخيمان خمینی كه براي اظهار ندامت و مصاحبه، او را شكنجه مي‌دادند تا پايان مقاومت كرد و هرگز تسليم نشد..

معصومه  در هفتم مهرماه ۶۱ در حاليكه قدرت راه رفتن و تكلم و غذاخوردن نداشت و گردنش نيز حركت نمي‌كرد به جوخه تيرباران سپرده شد.