مریم رجوی: بیانیه وزرای کشور، خارجه و اقتصاد و دارایی فرانسه واکنش ضروری در برابر اقدامات تروریستی اطلاعات ملایان در خاک این کشور

اندازه متن
Aa Aa

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۰ مهر ۱۳۹۷

مریم رجوی:

بیانیه وزرای کشور، خارجه و اقتصاد و دارایی فرانسه

واکنش ضروری در برابر اقدامات تروریستی اطلاعات ملایان در خاک این کشور

 

براي ممانعت از تروريسم ملايان

بايد بيانيه ۱۹۹۷ اتحاديه اروپا در مورد مأموران

و مزدوران اطلاعات آنها را به اجرا گذاشت

خانم مريم رجوي بيانيه دوم اكتبر وزراي كشور، خارجه ، اقتصاد و دارايي فرانسه را واكنش بجا و ضروري در برابر اقدامات تروريستي «فوق العاده وخيم» اطلاعات ملايان در خاك اين كشور توصيف كرد.

از سوي ديگر يك مقام ديپلماتيك فرانسه به رويترز گفت: «یک تحقیقات طولانی و موشکافانه و با جزییات توسط سرویسهای اطلاعاتی، ما را قادر ساخت به این  جمعبندی برسیم که بدون شک مسئولیت بر عهده وزارت اطلاعات بوده است… سعید هاشمی مقدم معاون وزیر و مدیرکل اطلاعات دستور این حمله را داده است».

به اين ترتيب تلاشهاي ملايان و عوامل آنها براي اينكه اين اقدام تروريستي را به محافل موهوم خودسر در درون رژيم نسبت دهند و خامنه اي و روحاني و ظريف را در ببرند تماما نقش بر آب مي شود. ديگر نمي توان ظريف و روحاني را كه بمب و بمب گذاري را به قرباني نسبت مي دادند از جنس ديگري وانمود كرد كه گويا در تروريسم دولتي مسئوليتي ندارند و از فاشيسم ديني زاده نشده اند.

كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت ايران در ۲۱ تير ۱۳۹۷ اعلام كرد: « اين اقدام تروريستي ماهها پيش توسط ولي فقيه، رييس جمهور، وزراي خارجه و اطلاعات، دبير شوراي عالي امنيت، سركردگان سپاه، نيروي قدس و سازمان اطلاعات سپاه و معاون امنيتي- سياسي دفتر خامنه اي تصميمگيري و اجراي آن بعهده وزارت اطلاعات گذاشته شد».

مقاومت ايران از سه دهه پيش همواره تأكيد كرده است كه سركوب و صدور تروريسم و جنگ افروزي ضامن بقاي رژيم آخوندي است و بدون آنها قادر به ادامه حيات نيست و همه باندهاي آن در سركوب و تروريسم و موشك پراني و جنگ افروزي شريك هستند.

اگر سياست مماشات مانع اجراي بيانيه ۵ ماده اي ۲۹ آوريل ۱۹۹۷ اتحاديه اروپا عليه تروريسم رژيم آخوندي مبني بر ضرورت اخراج همه مأموران و مزدوران اطلاعات ملايان از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، ندادن ويزا به آنها و توقف ديدارهاي دو جانبه در سطح وزرا نشده بود، گشتاپوي ديني به خود جرأت نمیداد در گردهمايي ايرانيان در پاريس بمب گذاري كند. بمب ديپلمات تروريست وزارتخارجه جواد ظريف از همان ماده اي بود كه در حملات تروريستي داعش در فرانسه و بلژيك مورد استفاده قرار گرفت. خلافت سني و خلافت شيعي (ولايت فقيه) تحت نام اسلام به موازات يكديگر عمل ميكنند.

پس از قيام مردم ايران در دي ماه ۱۳۹۶ رژيم آخوندي راه نجات خود را در تشديد صدور تروريسم يافته است. توطئه شكست خورده حمله به مجاهدين در آلباني در مارس۲۰۱۸، اقدام تروريستي عليه اجتماع ايرانيان در پاريس در ژوئن ۲۰۱۸ و دستگيري دو مأمور وزارت اطلاعات در آمريكا در اوت۲۰۱۸ كه به آماده سازي هاي تروريستي عليه مجاهدين مشغول بودند، در اين شمار است.

براي ممانعت از تروريسم ملايان در كشورهاي اروپايي بايد بيانيه ۲۹ آوريل ۱۹۹۷ اتحاديه اروپا در مورد ماموران و مزدوران اطلاعات آنها را به اجرا گذاشت:

«توقف ديدارهاي دو جانبه در سطح وزرا به ايران يا از ايران تحت شرايط كنوني؛
– تأييد سياست پايهگذاري شده كشورهاي عضو اتحاديه اروپا جهت عدم تأمين تسليحات به ايران؛
– همكاري جهت تضمين اينكه ويزاها به ايرانيان مربوط به دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي صادر نشود؛
– تمركز بر اخراج كادر اطلاعاتي ايراني از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا…».

 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۰ مهر ۱۳۹۷ (۲ اكتبر ۲۰۱۸)