کنفرانس بین المللی بروکسل-پاسخ اتحادیه اروپا و آمریکا به موج تروریسم جدید ایران

اندازه متن
Aa Aa

كنفرانس بين‌المللي در بروكسل

با حضور شخصيت‌هاي برجستة سياسي و حقوقدانان

پاسخ اتحادية اروپا و آمريكا

به موج جديد تروريسم رژيم آخوندي

۱۲ مهر ۱۳۹۷ – ۴ اكتبر ۲۰۱۸

 

لزوم اخراج ديپلمات‌تروريست‌ها و مزدوران اطلاعات آخوندي

بستن سفارت‌خانه‌ها و لانه‌هاي جاسوسي رژيم در اروپا

 

روز پنج شنبه ۱۲ مهرماه ۹۷ -۴ اکتبر ۲۰۱۸، يك كنفرانس بين‌المللي با حضور شخصيت‌هاي برجستة سياسي و حقوقدانان تحت عنوان «موج جديد تروريسم رژيم آخوندي – پاسخ اتحادية اروپا و آمريكا» توسط كميتة بين‌المللي در جستجوي عدالت در بروكسل برگزار شد.

سخنرانان كنفرانس بروكسل كه به رياست دكتر آلخو ويدال كوادراس رئيس كميتة بين‌المللي در جستجوي عدالت برگزار شد، عبارت بودند از:

جوليو ترتزي وزير خارجة پيشين ايتاليا

لرد كارلايل عضو برجستة مجلس اعيان انگلستان

سناتور رابرت توريسلي

پروفسور اريك داويد استاد دانشگاه بروكسل

ژرژ هانري بوتيه وكيل شاكيان خصوصي در پروندة توطئة تروريستي عليه گردهمايي مقاومت، رئيس پيشين بخش فرانسوي ليگ حقوق بشر در بلژيك

كلود مونيكه مدير عامل مركز استراتژيك اطلاعات و امنيت اروپا و عضو پيشين سرويس‌هاي امنيتي خارجي فرانسه و محمد محدثين مسئول كميسيون خارجة شوراي ملي مقاومت

سخنرانان در كنفرانس بين‌المللي بروكسل، ضمن استقبال از اقدامات اخير دولت فرانسه عليه رژيم آخوندي به‌خاطر توطئة تروريستي عليه گردهمايي بزرگ مقاومت در پاريس، بر اتخاذ سياستي قاطع براي مقابله با تروريسم افسارگسيختة آخوندها در اروپا تأكيد كردند و به اخراج همة ديپلمات‌تروريست‌ها و مزدوران و بستن سفارت‌خانه‌ها و لانه‌هاي جاسوسي فاشيسم ديني در تمام كشورهاي اروپايي فراخوان دادند.

دكتر آلخو ويدال كوادراس در سخنان افتتاحية خود گفت: هدف اين كنفرانس صحبت دربارة پاسخ سياسي كشورهاي اتحادية اروپا و آمريكا به موج تروريسم رژيم ايران عليه اپوزيسيون دموكراتيك ايران است… فرانسه به دليل توطئة تروريستي (ويلپنت، سفرهاي) ديپلماتيك به ايران را تا اطلاع ثانوي به تعويق انداخته است. به تازگي فرانسه دارايي‌هاي مربوط به اطلاعات (رژيم) ايران را مسدود كرد كه واكنشي به تلاش براي سوءقصد در ويلپنت در ماه ژوئن بود.

آلخو ويدال كوادراس بر لزوم پايان‌دادن به مماشات با رژيم بر سر تروريسم حكومت آن در كشورهاي اروپايي تأكيد كرد.

پس از آن پيام رئيس‌جمهور برگزيدة مقاومت به كنفرانس بين‌المللي بروكسل پخش شد.

خانم رجوي در اين پيام ضمن تاکيد بر متوسل شدن حکومت آخوندي به سرکوب داخلي و تروريسم براي مقابله با قيام و اعتراضات مردمي و مقاومت سازمانيافته و آ‌لترناتيو دموکراتيک اين رژيم،  گفت:

ديپلمات‌هاي رژيم به‌صورت سيستماتيک در تروريسم و جاسوسي مشارکت دارند.  در واقع تروريسم بزرگترين اهرم پيشبرد سياست خارجي رژيم است

تصميم گيري در مورد اقدامات تروريستي در شوراي عالي امنيت تحت رياست روحاني انجام مي‌شود. سپس اين تصميم به تاييد خامنه‌اي مي‌رسد.

در اين خصوص، يک تقسيم کار بين نهادهاي مختلف وجود دارد:  وزارت اطلاعات و نيروي تروريستي قدس مجري طر‌ح‌هاي تروريستي هستند و وزارت خارجه مسئوليت تأمين لجستيک عمليات و لاپوشاني اقدامات تروريستي را بر عهده دارد.

آخوندها و لابي آن‌ها تلاش مي‌کنند اين تئوري را جابيندازند که اولاً،  اقدام‌هاي تروريستي کار باندهاي خودسر است؛ ثانياً فقط توسط بخشي از حکومت انجام شده تا در كار روحاني و ظريف كارشكني کند. اما اين دروغ‌ها تنها كساني را مي‌فريبد كه مايلند فريفته شوند تا به روابطشان با استبداد مذهبي ادامه دهند.

 

از جانب مردم ايران به‌دولت‌هاي اروپا مي‌گويم:

در مقابل اين رژيم قاطعيت به‌خرج بدهيد

پرونده‌هاي فعاليت تروريستي آن‌ها را علني کنيد

عوامل جاسوس و مزدور رژيم ايران را اخراج کنيد

سفارت‌خانه‌هاي رژيم را، که مراکز شناخته شده جاسوسي و تروريسم است، تعطيل کنيد.

با شرکت‌هاي سپاه پاسداران و ستاد اجرايي خامنه‌اي معامله نکنيد. هرمعامله‌يي با اين‌نهادها کمک به‌تأمين مالي تروريسم است

در مقابل اعدام و شکنجه زندانيان ايران و نقض گسترده حقوق بشر مردم ايران سکوت نکنيد

و مسئولان جنايت عليه بشريت در ۴۰ سال گذشته در ايران را به عدالت بسپاريد!

از همه شما متشکرم

دكتر آلخو ويدال كوادراس در سخنان افتتاحية خود گفت.:

هدف اين كنفرانس صحبت دربارة پاسخ سياسي كشورهاي اتحادية اروپا و آمريكا به موج تروريسم رژيم ايران عليه اپوزيسيون دموكراتيك ايران است… فرانسه به دليل توطئة تروريستي (ويلپنت، سفرهاي) ديپلماتيك به ايران را تا اطلاع ثانوي به تعويق انداخته است. به تازگي فرانسه دارايي‌هاي مربوط به اطلاعات (رژيم) ايران را مسدود كرد كه واكنشي به تلاش براي سوءقصد در ويلپنت در ماه ژوئن بود.

آلخو ويدال كوادراس بر لزوم پايان‌دادن به مماشات با رژيم بر سر تروريسم حكومت آن در كشورهاي اروپايي تأكيد كرد.

 

جوليو ترتزي وزير خارجة پيشين ايتاليا در سخنراني خود در اين جلسه سياست مماشات اروپا در قبال تروريسم رژيم آخوندي را مورد انتقاد قرار داد و گفت، سياست مخفي و پنهان نگه‌داشتن مسائل دربارة ماهيت رژيم ايران، بزرگ‌ترين اشتباه دولت‌ها و رهبران در مقابله با چنين مسئله‌يي است.

وي سپس به حكم دادگاه آلمان در تأييد استرداد اسدالله اسدي به بلژيك و اقدامات فرانسه عليه رژيم پرداخت و افزود، (اسدي) مصونيت ديپلماتيك داشت تا بتواند دست به عمل بزند و شبكة تروريستي رژيم ايران در اروپا را هدايت كند… در پي اين حكم، دولت فرانسه و به ميزاني هم دولت انگلستان، سرانجام اين مسئله را به‌روشني علني كرده‌اند و واقعيت‌ها را مورد تأكيد قرار داده‌اند.

جوليو ترتزي ضمن اشاره به اهميت انتشار گزارش‌هاي مطبوعاتي دربارة توطئة تروريستي رژيم، افزود، رژيم ايران طي ساليان اخير… شبكه‌يي را در فرانسه ايجاد كرده است… و اين به شما نشان مي‌دهد كه ما فقط با سازمان‌هاي تروريستي مواجه نيستيم…، بلكه با باصطلاح انجمن‌ها و يا گروه‌هاي فرهنگي و حقوق بشري و باصطلاح مدافعان صلح… مواجهيم كه در واقع به‌طور مستقيم با (رژيم) ايران در ارتباطند و بنيادگرايي را… ترويج مي‌كنند.

لرد كارلايل حقوقدان و عضو برجسته مجلس اعيان انگلستان سخنران بعدي اين جلسه بود؛ وي در سخنانش از جمله گفت،كه  حمايت حكومتي از تروريسم قبيح است و بايد جلوي آن گرفته شود… كشورهاي متمدن و سازمان‌هاي بين‌المللي وظيفه دارند تا همة امكانات را براي مبارزه با تروريسم حكومتي و يا هر نوعي از تروريسم به‌كار بگيرند… مي‌خواهم به شوراي ملي مقاومت و خانم رجوي به‌خاطر فعاليت‌هايشان تبريك بگويم… مجاهدان اشرفي درد و رنج بسياري را به خاطر اقدامات سرکوبگرانه و تروريستي رژيم متحمل شده‌اند… آنها نيز در معرض تروريسم حكومتي رژيم ايران قرار داشته‌اند…

لرد كارلايل سپس به كارزار شيطان‌سازي رژيم عليه مجاهدان اشرفي در آلباني از طريق درج گزارش‌هاي دروغين در رسانه‌هاي مختلف پرداخت وگفت: فقط به تيرانا برويد و با آنها ديدار كنيد و خواهيد ديد كه چقدر اين اخبار جعلي است.

لرد کارلايل در بخش ديگري از سخنانش به تروريسم اينترنتي حكومت آخوندي پرداخت و بر لزوم افشاي اقدامات رژيم و تهديدات آن تأكيد كرد.

وي هم‌چنين گفت كه رژيم ايران بدترين كارنامه در زمينة اعدام به نسبت جمعيت در جهان را دارد… ما شاهد اين اعدام‌ها در ملاء عام… بوده‌ايم… نبايد اجازه بدهيم دولت‌هايمان به‌خاطر منافع تجاري (اين موضوعات را ناديده بگيرند)… نبايد با حكومتي كه مردم را اين‌چنين اعدام مي‌كند، تجارت كرد…

لرد كارلايل تأكيد كرد: شوراي ملي مقاومت تنها (جنبشي) است كه يك سياست روشن را براي جايگزيني اين رژيم ارائه كرده است…

پس از آن سناتور رابرت توريسلي در سخنراني خود ضمن تقدير از اقدام دولت‌هاي اروپايي براي خنثي‌كردن توطئة تروريستي عليه گردهمايي بزرگ پاريس، به تغييرناپذير بودن رژيم آخوندي و بي‌هوده بودن استمالت از آن پرداخت و گفت، آن‌چه در ۳۰ ژوئن رخ داد يك مورد منحصر به فرد نبود و بخشي از يك الگوي كار (ادامه‌دار اين رژيم) بوده است.

وي سپس به خنثي‌شدن توطئة تروريستي رژيم در آلباني، دستگيري جاسوسان وزارت اطلاعات در آمريكا و توطئة تروريستي عليه گردهمايي پاريس پرداخت، و افزود: وقتي رژيم‌هاي استبدادي تحت فشار شديد سياسي در داخل هستند و تهديد جدي را از سوي مردم احساس مي‌كنند، چنين واكنش‌هايي را از خود بروز مي‌دهند… مردم ايران 9 ماه است… كه دست به اعتراض زده‌اند تا دموكراسي را برقرار كنند…

سناتور توريسلي افزود… سه اقدام تروريستي طي سه ماه فاش شده است كه همه به وزارت اطلاعات راه مي‌برند… اين اقدامات توسط ديپلمات‌هاي رژيم ايران صورت گرفته است… ما نمي‌توانيم آن‌را ناديده بگيريم… نپرداختن به واقعيت، به معني حملات بيشتر و از دست رفتن جان‌هاي بيشتر است… تعهد به عدالت توسط دولت آلمان در همكاري با مقام‌هاي بلژيك يك الگو از همان اقدامات قاطع (ضروري) است…

سناتور توريسلي سپس بخش‌هايي از نامة شخصيت‌هاي برجستة آمريكايي به وزير خارجة اين كشور را دربارة توطئة تروريستي عليه گردهمايي پاريس و لزوم ليست‌گذاري تروريستي وزارت اطلاعات و حسابرسي از رژيم قرائت كرد، و گفت كه اين نامه از جمله توسط نيوت گينگريچ رئيس پيشين مجلس نمايندگان، شهردار رودي جولياني، بيل ريچاردسون سفير پيشين آمريكا در ملل متحد، لويي فري مدير پيشين ادارة تحقيقات فدرال و فرانسيس تانزند امضا شده است.

وي افزود: مقامات امنيتي و قضايي و دولت فرانسه اقدامات خوبي را به‌عمل آورده‌اند… مردم ايران در خيابان‌هاي سراسر ايران جان خود را به خطر مي‌اندازند و جانشان را فدا مي‌كنند تا به اين حكومت استبدادي پايان بدهند… كسي از ما نخواسته كه مبارزه كنيم… از ما مي‌خواهند كه از قراردادها (با رژيم ايران) صرف نظر كنيم… نبايد كمك كنيد، فقط آسيب نرسانيد…

وي در پايان خواهان ليست‌گذاري تروريستي وزارت اطلاعات رژيم ايران شد، و گفت: اين اقدام بايد همين امروز انجام شود.

محمد محدثين در سخنراني خود در كنفرانس بروكسل ضمن مرور اقدامات تروريستي و جاسوسي رژيم آخوندي در آلباني، عليه گردهمايي پاريس و هم‌چنين در آمريكا گفت: بنا به اطلاعات (مقاومت ايران) از داخل رژيم آخوندي، تصميم براي انجام حمله عليه گردهمايي پاريس، در ژانويه ۲۰۱۸ در شوراي عالي امنيت ملي رژيم به رياست حسن روحاني صورت گرفته است. همة تصميمات عمدة امنيتي اين رژيم در اين ارگان صورت مي‌گيرد. اعضاي دائم آن از جمله وزير خارجه، رئيس‌جمهور، سركرده سپاه و سركرده نيروي قدس آن هستند…. اين طرح توسط خامنه‌اي مورد تأييد قرار گرفت و در ماه مارس فرمان حمله به وزارت اطلاعات داده شد…

وي با اشاره به اهميت اقدامات فرانسه و تأكيد مقام‌هاي اين كشور مبني بر مسئوليت وزارت اطلاعات رژيم در تصميم‌گيري و اجراي توطئة تروريستي عليه گردهمايي بزرگ مقاومت، افزود: اكنون ديگر نمي‌توان مدعي شد كه ظريف و روحاني كه خودشان پشت اين بمب‌گذاري بوده‌اند، از نوع ديگري هستند و مسئوليتي نداشته يا اطلاعي از اين تروريسم حكومتي نداشته‌اند… سركوب و صدور تروريسم و جنگ‌افروزي، عامل بقاي اين رژيم است و بدون آن نمي‌توانند به (حكومت خود ادامه بدهند)… همة باندهاي اين رژيم نيز در سركوب و تروريسم همدستند.

محمد محدثين از افزود، همة عوامل و جاسوسان رژيم بايد از كشورهاي اتحادية اروپا و خاك اروپا اخراج شوند… اتحادية اروپا و كشورهاي عضو بايد وزارت اطلاعات را در ليست سياه قرار بدهند و همة حساب‌ها و دارايي‌هاي آن‌را مسدود كنند… هر نهاد يا شركتي كه با وزارت اطلاعات يا عوامل آن تجارت كند بايد در ليست سياه قرار گيرد؛ اتحادية اروپا بايد هرگونه روابط و تعامل با رژيم ايران را متوقف كند.

پروفسور اريك داويد سخنران بعدي اين جلسه گفت، دستگيري ديپلمات‌ (رژيم) ايران و (موضوع) تسليم او به بلژيك… بر اساس حكم جلب اروپايي…، نمونه‌هايي عالي از اعمال قانون بدون هيچ‌گونه تأثير يا مداخلة سياسي… است… بحث بر سر استرداد (اين ديپلمات) نيست، بلكه بر سر تسليم (او) است… (اكنون) براي اولين‌بار تروريسم حكومتي در سطح قضايي مورد بحث قرار گرفته است…. حكومت ايران مي‌تواند در تصميمات آتي كه اتخاذ خواهد شد از سوي قضايية بلژيك، يك حكومت تروريستي توصيف شود و اين به‌لحاظ حقوقي واقعاً جديد است.

كلود مونيكه مدير عامل مركز استراتژيك اطلاعات و امنيت اروپا در سخنراني خود گفت، فرد كليدي در اين توطئه اسدالله اسدي يك ديپلمات (رژيم) ايران در سفارت اين رژيم در وين بوده است… اين براي من تعجب‌آور نبود… به‌مدت ۴۰ سال من درگير تروريسم حكومتي رژيم ايران در مقاطع مختلف بوده‌ام… از جمله در دهة ۱۹۸۰ وقتي آنها عليه منافع فرانسه دست به يك كارزار گسترده (تروريستي) زدند…

كلود مونيكه سپس شماري از اعمال تروريستي و سوءقصدهاي رژيم در اروپا و آمريكاي جنوبي را برشمرد، و افزود: تروريسم يكي از ابزار سياست خارجي (اين رژيم) به‌شمار مي‌رود… آنها از ارتباطات خود (از جمله از) روابط ديپلماتيك و اقتصادي… استفاده مي‌كنند… توطئه ويلپنت بسيار مهم است… چون نشان مي‌دهد كه تروريسم هم‌چنان يك ابزار جاري است كه (اين رژيم) براي حل مسائلش از آن استفاده مي‌كند.

ژرژ هانري بوتيه از وكلاي مقاومت ايران در سخنانش، روند تحقيقات قضايي پيرامون توطئة تروريستي رژيم عليه گردهمايي مقاومت را كه در بلژيك جريان دارد توضيح داد؛ وي هم‌چنين گفت، اين براي من يك افتخار است كه به‌مدت بيش از ۲۰ سال از شوراي ملي مقاومت ايران دفاع مي‌كنم… ما خواهان آن هستيم كه بتوانيم به اين پرونده مراجعه كنيم و… آن‌را مشاهده خواهيم كرد… مهم است كه نشان داده شود روز ۳۰ ژوئن در ويلپنت چه اتفاقي رخ داد.

دكتر آلخو ويدال كوادراس در سخنان پاياني خود تأكيد كرد، روشن است كه اين موج جديد تروريسم رژيم ايران…، كار يك فرد منزوي يا گروه منزوي نيست، بلكه كار يك نظام سياسي است كه تلاش دارد… ماشين كشتارش را به خارج از مرزهايش (صادر كند)… اين مستلزم تأييد از سوي بالاترين سطح رژيم ايران است. اين حملات بدون تأييد شوراي عالي امنيت به رياست روحاني و خود خامنه‌اي امكان‌پذير نيست. اتحادية اروپا بايد اين سياست تعاملي را متوقف و يك سياست قاطع اتخاذ كند… ما انتظار داريم كه كشورهاي اروپايي ديپلمات‌ها و مأموران رژيم ايران را از اروپا اخراج كنند؛ چون حضور آنها جان ما را در معرض خطر قرار مي‌دهد…

وي اضافه كرد، مماشات با رژيم استبدادي (حاكم بر) ايران… كارايي ندارد؛ اين قبلاً كارايي نداشته، الآن كارايي ندارد و در آينده هم نخواهد داشت. اتحادية اروپا هر چه ديرتر اين واقعيت را به رسميت بشناسد، عواقب آن بيشتر خواهد بود… زمان آن است كه رويكرد خودمان را عوض كنيم و از تغيير رژيم در ايران حمايت كنيم.

مشروح  گزارش‌كنفرانس بين‌المللي بروكسل، متعاقباً از سيماي آزادي پخش خواهد شد.

 

منبع : كنفرانس كميته در جستجوي عدالت در مورد تروريسم رژيم- بروكسل – ۴ اكتبر۲۰۱۸