در خاطره روزها

اندازه متن
Aa Aa

 

 

تأسيس جمهوري پرتغال

تأسيس جمهوري پرتغال

۱۳ مهر – ۵ اکتبر « ۱۹۱۰ ميلادي» تأسيس جمهوري پرتغال

تا سال 1910، پادشاهی پرتغال در بحران عمیق بود: فشار بریتانیا بر مستعمرات، هزینه‌های خانواده سلطنتی، تغییر دیدگاه‌های مذهبی و اجتماعی، دیکتاتوری فرانکو  و .. منجر به خشم گسترده‌ای در برابر پادشاهی شد.درانقلاب 5 اکتبر حزب جمهوری‌خواه به عنوان تنها حزبی که برنامه‌ای داشت، سرنگونی پادشاهی و جایگزینی جمهوری را محقق‌کرد.

 

 

زادروز نويسندة اعلامية حقوق بشر

زادروز نويسندة اعلامية حقوق بشر

۱۳ مهر – ۵ اکتبر « ۱۸۸۷ ميلادي» زادروز نويسندة اعلامية حقوق بشر

«رنه كاسين» حقوقدان فرانسوي كه معتقد بود مشكل اصلي بشر نقض حقوق اولية اوست، در سال 1968 برنده جايزه صلح «نوبل» شد.  او خواستار ايجاد دادگاههاي بينالمللي براي رسيدگي به نقض حقوق بشر شد تا تبعه هر كشور بتواند در امنيت كامل عليه دولتش دادخواست بدهد.

 

 

توفان دريايي در كلكته

توفان دريايي در كلكته

۱۳ مهر – ۵ اکتبر « ۱۸۶۴ ميلادي» توفان دريايي در كلكته

يك توفان عظيم دريايي در اين روز شهر «كلكتة هند» را ويران ساخت و خسارات بسياري برجاي گذاشت. در اين حادثه 60 هزار نفر كشته شدند.

 

 

 

آزادي مذهب در فرانسه

آزادي مذهب در فرانسه

۱۳ مهر – ۵ اکتبر « ۱۷۹۳ ميلادي» آزادي مذهب در فرانسه

انقلاب فرانسه ابتدا با حمله به فساد کلیسا و ثروت روحانیت آغاز شد،  در طول یک دوره دو ساله به‌عنوان”سلطنت ترور”،  مقامات انقلابی جدید، کلیسا را ​​سرکوب کردند، سلطنت کاتولیک را از بین بردند، املاک کلیسا را ملی کردند، 30000کشیش را تبعید و صدها نفر را کشتند. آزادی مذهب در کشور اعلام‌شد.

 

 

زادروز مؤلف دايرة المعارف

زادروز مؤلف دايرة المعارف

۱۳ مهر – ۵ اکتبر « ۱۷۱۳ ميلادي» زادروز مؤلف دايرة المعارف

«ديدرو» فيلسوف، نويسنده و روشنفكر فرانسوي دايره المعارف را براي گسترش آگاهيهاي مردم تأليف كرد.او پيروزي انقلاب فرانسه را كه آرزويش بود به چشم ديد. «ديدرو» نقش فعالي در روشن كردن افكار عمومي فرانسويان داشت .