مسعود رجوی-سالگرد قیام پیروزمند اشرف و کارزار جهانی برای آزاد کردن گروگانها بعد از حملات ۶ و ۷ مرداد۱۳۸۸

اندازه متن
Aa Aa

سالگرد قيام پيروزمند اشرف

 و كارزار جهاني براي آزاد كردن گروگانها

پس از حملات ۶ و۷ مرداد ۱۳۸۸