در خاطره روزها

اندازه متن
Aa Aa

 

نخستين مجلس قانونگذاري ايران

۱۵ مهر «۱۲۸۵خورشیدی»۷ اکتبر نخستين مجلس قانونگذاري ايران

اولين «مجلس شوراي ملي ايران» كه پس از انقلاب مشروطه تشكيل شد، «مرتضي عليقليخان صنيع الدوله» را به رياست خود برگزيد. انتخاب نمايندگان مجلس در دوره هاي اوليه، توسط رأي مستقيم مردم نبود و نمايندگان اقشار و گروه‌هاي مختلف اجتماعي نماينده به مجلس ميفرستادند.

 

 

درگذشت ادگار آلن پو

۱۵ مهر – ۷ اکتبر « ۱۸۴۹ ميلادي» درگذشت ادگار آلن پو

«ادگار آلن پو» شاعر و نويسندة بزرگ آمريكا در قرن 19 كه در نگارش داستان كوتاه نظمي نو ايجاد كرد، در 40 سالگي درگذشت. تاريخ ادبيات جهان از «آلن پو» به عنوان فردي كه در تكامل داستان نويسي سهم به سزايي دارد ياد كرده است.

 

 

نخستين شركت هواپيمايي

۱۵ مهر – ۷ اکتبر « ۱۹۱۹ ميلادي» نخستين شركت هواپيمايي

در اين روز شركت هواپيمايي هلندي «ك. ال. ام» تأسيس شد. اين قديميترين شركت هواپيمايي جهان است كه هنوز تغيير نام نداده و به همان شکل و همان نام به کار ادامه مي‌دهد.

 

 

نبرد دريايي لپانتو

۱۵ مهر – ۷ اکتبر « ۱۵۷۱ ميلادي» نبرد دريايي لپانتو

این نبرد در مديترانه، غرب يونان ميان عثماني‌ها و چند دولت مسيحي به‌خواسته پاپ “پي پنجم” روي‌داد و عثماني‌ها شكست خوردند.  نبرد “لپانتو” را يک نقطه بازگشت در تاريخ ذکرکرده اند زيرا که سرآغاز برتري اروپاييان بر شرق و آغاز استعمار آسيا توسط قدرت‌های اروپايي و انتقال ثروت به اروپا شد.

 

 

جنگ جهانی علیه تروریسم

۱۵ مهر – ۷ اکتبر « ۲۰۰۱ ميلادي» جنگ جهانی علیه تروریسم

جنگ جهانی علیه تروریسم در نتیجه حملات 11 سپتامبر آغاز می‌شود. ارتش ایالات متحده آمریکا جنگ را با حمله هوایی به افغانستان و عملیات مخفی در زمین آغاز کرد. هدف این جنگ براندازی حکومت طالبان و دستگیری اعضای القاعده در این کشور بود.