اعتصاب رانندگان کامیون و خودروهای سنگین روز هجدهم

اندازه متن
Aa Aa

اشتراک گذاری:

هجدهمین روز اعتصاب رانندگان کامیون و خودروهای سنگین

روز چهارشنبه هجدهم مهر ماه  رانندگان زحمتکش کامیون و خودروهای سنگین هجدهمین روز اعتصاب خود را سپری کردند. گزارشها حاکی از ادامه اعتصاب در بسیاری از شهرها از جمله اصفهان، لنجان، مبارکه، زرین شهر، شهرضا، تبریز، شهرکرد، بندر موسوم به امام، دیزیچه، دورود و بندرعباس است.

اعتصاب کامیونداران در ۱۸ روز گذشته در ۳۲۰ شهر گسترش یافته است.

 

صبح چهارشنبه ۱۸ مهر رانندگان اعتصابی کامیون و تریلی‌داران در اصفهان، زرین شهر و مبارکه در اعتراض به عدم پاسخگویی به درخواستهایشان، در مقابل استانداری و فرمانداری رژیم در این شهرها دست به تجمع زده و خواستار رسیدگی به خواسته‌هایشان شدند.

 

کارگزارن رژیم غارتگر آخوندی با  ارسال پیامک  به برخی از کامیونداران اعتصابی و معترض مبارکه آنها را  به سوزاندن کارت هوشمند تهدید کرده و  از آنها خواسته اند تا خود را به اطلاعات رژیم معرفی کنند

علاوه بر این رژیم آخوندی در شهرهای مختلف،  با ارسال پیامک هایی رانندگان اعتصابی را به قطع سهمیه سوخت تهدید کرد. اما کامیونداران  اعتنایی به این تهدیدهای رژیم نکرده و به اعتصاب خود ادامه داده اند.

اشتراک گذاری: