دانستنیها – نابغه – قسمت اول

اندازه متن
Aa Aa

دانستنیها – نابغه – قسمت اول – ۱۷ مهر ۱۳۹۷

جائی در ذهن انسان قرار دارد

بینش ریاضی جرقه های الهام هنرمندانه را به همراه دارد موهبتی برای دیدن چیزی که دیگران نمی توانند ببینند اما آیا نبوغ برای عده کمی وجود دارد؟ یا همگی ما این پتانسیل را داریم اینک علم عصب شناسی به رها کردن قدرت پنهان ذهن هایمان کرده است مهندسی کردن لحظات یوریکا و همراه کردن زیست شناسی فن آوری ، می رود تا نبوغ درون همه ما را بگشاید

دانستنیها – نابغه – قسمت اول – ۱۷ مهر ۱۳۹۷