مستند یک سنگ عجیب- قسمت دهم

اندازه متن
Aa Aa

مستند یک سنگ عجیب- قسمت دهم – ۲۱ مهر ۱۳۹۷

شاید ازش خوشمان بیاید بهش نیاز داشته باشیم ولی انجامش بهایی هم دارد

تنها چیزی که در زندگی حتمی است ما می میریم حتی اگر یک شهاب سنگ بهتون نخوره یا غذای یک خرس نشوید

ولی حفظ یک چیزی به پیچیدگی زندگی انسانها هزینه خیلی زیادی دارد

من به عنوان یک پزشک شیفته کل بدن انسان هستم اینکه چطوری کار می کند

بدن انسان خارق العاده است چون از ۳۷ تریلیارد سلول تشکیل شده که از ستاره کهکشان هم بیشتره

 

مستند یک سنگ عجیب- قسمت دهم – ۲۱ مهر ۱۳۹۷