نیل گاردنر از بنیاد هریتیج : رژیم ایران یک دیکتاتوری بی آینده است 

اندازه متن
Aa Aa

بنیاد هریتیج

با نزدیک شدن مرحله دوم تحریم های آمریکا رژیم ایران سردمداران این رژیم برای پیدا کردن راهی به منظور دوری جستن از گزینه های سخت تر دچار سردرگمی شده اند .چیزی که در مقابل آنها قرار گرفته مردم خشمگین است.

حسن روحانی هم طبق معمول کشورهای خارجی را متهم می کند  که بر روی آنها فشار می آورند

و علیه شان  جنگ روانی به راه انداخته اند . او می گوید دولت آمریکا طی چهل سال گذشته خصمانه ترین مواضع را علیه آنها داشته است.

رئیس جمهور رژیم با ابراز ترس از سرنگونی بدست مردم خشمگین  در سخنرانی برای عوامل رژیم گفت :

آنها یک جنگ روانی را شروع کرده اند،در میان مدت هدفشان جنگ اقتصادی است و نامشروع کردن نظام هم هدف نهایی آنهاست.

 

رژیم ایران تروریسم را متوقف نمی کند

تلویزیون اسکای نیوز  در گفتگویی با نیل گاردنر از بنیاد هریتیج سؤال کرد : هر دو سه روز یک بار رژیم ایران

این صحبتها را تکرار می کند چند روز پیش خامنه ای همین صحبتها را کرد. امروز هم حسن روحانی بهانه

کشورهای خارجی را مطرح می کند. آیا این یک آماده سازی برای تحریم های

جدید نیست که قرار است کمتر از یک ماه دیگر اجرایی شود؟

نیل گاردنر پاسخ داد:  این اظهارات همیشگی روحانی است و جدید هم نیست. این سخنان را او سه هفته

پیش از اجرایی شدن مرحله دوم تحریم های آمریکا می گوید و نشان می دهد

که دیکتاتوری بی آینده رژیم ایران  تنها آمریکا را ملامت می کند.

این در حالی است که این رژیم علائمی از خود نشان نمی دهد که  آمادگی توقف حمایت از تروریسم را در یمن و سوریه دارد.

و نشان نمی دهد که می خواهد برنامه موشک های بالستیکی اش را متوقف کند.

دولت آمریکا به خاطر همین  از توافق اتمی بیرون آمده.  این ادعاهای روحانی قابل انتظار بود .

این رژیم وحشی که در ایران حاکمیت دارد از حمایت مردمی کمی برخوردار است،

با بحران مالی روبروست و با اجرایی شدن مرحله دوم تحریم ها در نوامبرآینده با ضربه ای تاریخی و مهلک روبرو خواهد شد

 

تضعیف رژیم ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان

اسکای نیوز در سؤال دیگری پرسید : روحانی می گوید هدف آمریکا تغییر رژیم است

ولی هدف اعلام شده دولت آمریکا تغییر روشهای خبیثانه این رژیم  فعالیت های بی ثبات کننده اش در منطقه

و حمایت از گروههای تروریستی منطقه است .

این حرفهایی که حسن روحانی می زند به چه میزانی در داخل ایران گوشهای شنوا دارد؟

نیل گاردنر  پاسخ داد :  

هدف آمریکا تضعیف قدرت رژیم ایران بعنوان بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان است

به این دلیل تحریم های اعمال شده علیه رژیم ایران و دور دوم آن هدفش جلوگیری از این رژیم

به صدور تروریسم و تضعیف توان آن به توسعه موشک های بالستیکی و برنامه اتمی اش است.

این مردم ایران هستند که سرنوشت خودشان را تعیین می کنند آیا می خواهند این دیکتاتوری را در قدرت باقی نگاه دارند

یا می خواهند آنرا تغییر دهند این مسؤلیت مردم ایران است نه مسؤلیت ایالات    بنظرم رژیم ایران در حمایت

از شبه نظامیانش در یمن و سوریه و گروههای تروریستی مانند حزب الله و حماس ناتوان خواهد شد

در حال حاضر فکر می کنم که رژیم ایران نمی خواهد که سلوکش را تغییر دهد ولی مجبور خواهد شد که تغییر کند

چرا که هیچ درآمد مالی پیدا نخواهد کرد تا هزینه این عملیات گران قیمت نظامی و غیر نظامی

در خارج از مرزهایش  را بپردازد.  این رژیم در داخل ایران پایگاه مردمی ندارد

بنظرم تظاهرات ضد حکومتی در داخل ایران نه تنها در تهران بلکه در تمامی کلان شهرهای

ایران ادامه خواهد داشت و این به رژیم ایران فشار خواهد آورد تا روش هایش را تغییر دهد.

 مطالب مرتبط:

نیل گاردنر از بنیاد هریتیج : رژیم ایران یک دیکتاتوری بی آینده است