cft آیا هموار کننده مسیر جامهای زهری بعدی است؟

اندازه متن
Aa Aa

اشتراک گذاری:

گزارش خبری: cft آیا هموار کننده مسیر جامهای زهری بعدی است؟

 

روز 15مهر با تصویب لایحة CFT در مجلس ارتجاع موج جدیدی از بحران درونی رژیم شروع شد. جعفرزادة ایمن آبادی یک عضو مجلس ارتجاع گفت« از لحظهاي كه CFT تصويب شد، موج جديدي از تهديد و هتاكي آغاز شد». همزمان با این بحران داخلی، بحران خارجی رژیم و مشکلاتش با جامعة جهانی هم در میان ابراز نگرانیهای دلواپسان بیرون زد. گزارشی را در این زمینه ببینیم:

کریمی قدوسی مهرة باند دلواپسان اولین علائم بحران جدید را در اولین لحظات پس از تصویب لایحه در مجلس ارتجاع بارز کرد و با اشاره به اظهارات ظریف که گفته بود « «نه بنده و نه رئیس جمهور نمیتوانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به این لایحه مشکلات ما حل خواهد شد»

تصویب لایحه CFT را گام اول در سلسله عقب نشینیهای بعدی دانست و گفت:« بعد از پذیرش همه این قراردادها و حل نشدن مجدد مشکلات اگر بازهم از ایشان بپرسید آقای وزیر، این ملت بعداز برجام و FATF دیگر چه اقدامی باید انجام دهند تا مشکلات برطرف شود؟! قطعا پاسخ می دهند دست برداشتن از موشک و عدم حمایت از جریان مقاومت».

پاسدار حسین شریعتمداری نیز با اشاره به وعدههای دولت روحانی در مورد تحریمها نوشت« اروپا رسماً اعلام کرده که حاضر نیست تحریمهای آمریکا علیه ایران را نادیده بگیرد و سایر کشورها هم به صراحت از پایبندی خود به تحریمها خبر دادهاند».

محمد دهقان عضو باند موسوم به فراکسیون ولایی مجلس نیز به «دستاورد اقتصادی» FATF اشاره کرد وگفت:« دوستان برای اینکه میخواستند ثابت کنند که بهاصطلاح با هنجارهای بینالمللی هماهنگ هستند، لذا اجازه ندادند که ارز وارد کشور شود، بخشی از علت اینکه کشور در زمینه اقتصادی دچار بحران شد، اجرای الزامات FATF توسط دولت بود».

نقوی حسینی سخنگوی باند موسوم به فراکسیون ولایی مجلس ارتجاع نیز با اشاره به تصویب سه لایحة قبلی FATF گفت:« مؤسسات مالی و پولی غرب با ما کار نکردند و راههای زیادی را برای حل این موضوع رفتیم اما آیا این مشکلات حل شد؟».

مهدی محمدی مهرة امنیتی و عضو تیم مذاکره کننده پاسدار جلیلی بحرانهایی را که بعد از تصویب FATF نظام با آن مواجه خواهد شد در ۵محور خلاصه کرده و نوشته:

« 1- تحریم داخلی نهادهای انقلابی و منع شدن بانکها و نهادهای مالی در داخل از خدماتدهی به آنها

2- ملزم شدن ایران به افشای مورد به مورد اطلاعات بانکی که مصرفکننده آن بدون تردید سرویسهای اطلاعاتی دشمن هستند.

3- ایجاد یک کانال جدید فشار بر ایران

4- هوشمندتر و موثرتر شدن تحریمهای آمریکا از طریق افشای نقشه کامل تراکنشهای مالی ایران برای دشمن

5- محدود شدن مبارزه با پولشویی به استانداردها و درخواستهای مورد توجه و جلوگیری از مبارزه موثر با پولشویی و اصلاح نظام بانکی در ایران.

مهدی محمدی سپس نتیجهگیری میکند:«آیا این معنایی جز این دارد که بخشهایی از دولت اساسا بدشان نمیآید بخش دفاع و امنیت تحت فشار قرار گیرد؟».

بنا به اظهارات این مهره های نظام می توان نتیجه گرفت تصویب FATF ، آنچنانکه کریمی قدوسی هم به نوعی گفت،هموار کردن مسیر جامهای زهر بعدی برای نظام و یا همان تنزل بی پایان است که خامنه ای پیشتر مطرح نموده و از آن ابراز وحشت کرده بود.

اشتراک گذاری: