در خاطره روزها ۲۶ مهر

اندازه متن
Aa Aa

 

روز آلاسکا

روز آلاسکا

۲۶ مهر – ۱۸ اکتبر « ۱۸۶۷ ميلادي» روز آلاسکا

آلاسکا که توسط آمريكا از روسيه به مبلغ 7 ميليون و دويست هزار دلار خريداري شده بود، رسما به مالكيت آمریکا درآمد و آمریکا آن را از روسيه تحويل‌گرفت.این روز، «روز آلاسكا» اعلام شد و هر سال مراسم آن در آمريكا برگزارمي‌شود.

 

 

نخستين سفينه به زهره رسيد

نخستين سفينه به زهره رسيد

۲۶ مهر – ۱۸ اکتبر « ۱۹۶۷ ميلادي» نخستين سفينه به زهره رسيد

سفينة شوروي، «ونرا ـ 4» به سياره زهره رسيد و نخستين دستگاه ساخت بشر شد كه توانست از آتمسفر اين سیاره به زمين اطلاعات مخابره‌كند. «زهره» يا «ناهيد» يا «ونوس» دومين سياره منظومه شمسي است  كه جرم و اندازة آن تقربياً شبيه زمين است. و پس از ماه درخشانترين جرم آسماني است.

 

 

درگذشت اديسون

درگذشت اديسون

۲۶ مهر – ۱۸ اکتبر « ۱۹۳۱ ميلادي» درگذشت اديسون

 «توماس آلوا اديسون» نابغه و مخترع بزرگ، در سن 84 سالگي درگذشت. او كه ابتدا خبرنگار و ناشر روزنامه بود، با آگاهي از اختراع «تلگراف»، تمامي كوشش خود را صرف تفكر و اختراع نمود و موفق شد تا پايان عمر 2500 اختراع منجمله لامپ و فونوگراف  را به ثبت برساند.

 

 

جنگ اول بالكان

جنگ اول بالكان

۲۶ مهر – ۱۸ اکتبر « ۱۹۱۲ ميلادي» جنگ اول بالكان

جنگ اول «بالكان» آغازشد. دراين جنگ «صربستان» شكست خورد اما سال بعد توانست بر متحد سابق خود «بلغارستان» پيروزشود و قدرت خود را بر تمامي منطقة بالكان مستقرسازد. سال بعد, يك جوان صرب، وليعهد «اتريش» را در «صربستان» ترور كرد و بهانة «جنگ جهاني اول» و اشغال مجدد «صربستان» فراهم شد.

 

 

رژه بزرگ ارتش آزاديبخش

رژه بزرگ ارتش آزاديبخش

 ۲۶ مهر ۱۳۷۰-۱۸ اکتبر رژه بزرگ ارتش آزاديبخش

در حالي كه رژيم آخوندي خبر از انهدام كامل «مجاهدين» و «ارتش آزاديبخش» ميداد، يگان‌هاي نمونة «ارتش آزاديبخش» ، رژة بزرگي را در برابر «فرماندة كل ارتش آزادي» برگزاركردند. اين رژه بيش از 5 ساعت به طول انجاميد.