ارومیه:‌ ادامه اعتصاب زندان مرکزی  و فراخوان به تجمع در مقابل زندان

اندازه متن
Aa Aa

ارومیه:‌ادامه اعتصاب زندان مرکزی  و فراخوان به تجمع در مقابل زندان

 در چهارمین روز از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زندان ارومیه، زندانیان اعتصاب کننده از عموم خانواده های زندانیان خواستند

روز یک شنبه ۲۹ مهر برای احقاق حقوق و مطالبات فرزندانشان در مقابل زندان مرکزی ارومیه تجمع کنند و پیگیر درخواستهای قانونی آنان باشند.

این زندانیان از عموم مردم در کردستان و آذربایجان غربی خواستار آن شدند که از حقوق زندانیان محبوس در زندان مرکزی ارومیه حمایت کنند.

بیش از 70تن از زندانیان سیاسی زندان ارومیه در اعتراض به ضرب و شتم آنان توسط مأموران گارد ویژه از روز سه شنبه 24مهر دست به اعتصاب غذا زده اند

 

ارومیه:‌ ادامه اعتصاب زندان مرکزی  و فراخوان به تجمع در مقابل زندان