دمکراسی آزادی با مریم رجوی، گرامیداشت ۳۰ مهر – فعالیت کانونهای شورشی در ایران

اندازه متن
Aa Aa

 

مریم رجوی

فعالیتهای انقلابی کانونهای شورشی، بمناسبت ۳۰ مهر، سالروز معرفی مریم رجوی بعنوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، همچنان ادامه دارد.

نصب پوستر رئیس جمهور برگزیده مقاومت در تهران و گیلان

اعضای یکی از کانونهای شورشی تهران بمناسبت ۳۰مهر، اعضای یکی از کانونهای شورشی در تهران بزرگ،

اقدام به نصب پوسترهای مریم رجوی کردند. زیر پوستر ها جمله «سی مهر سالروز انتخاب مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت مبارک باد» به چشم میخورد.

در تهران همچنین اعضای کانون شورشی ۹۹۹ نیز اقدام به نصب پوستر های مریم رجوی با زیر نویس

« ایران مریم مریم ایران» کرده، به این ترتیب سالروز ۳۰ مهر را گرامی داشتند.

اعضای کانون شورشی ۳۸۸ گیلان نیز بمناسبت سالروز میمون ۳۰ مهر با نصب پوسترهای مریم رجوی در اماکن مختلف،

این روز را گرامی داشتند. در زیر پوسترهایی نصب شده شعار « دمکراسی آزادی با مریم رجوی» نقش بسته بود.

در تهران، اعضای کانون شورشی ۴۳۲ نیز با نصب پوسترهای مریم رجوی با شعار دموکراسی آزادی با مریم رجوی،

۳۰ مهر، سالروز معرفی مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت را گرامی داشتند.

همچنین اعضای کانونهای شورشی ۴۱۰ تهران نیز، ۳۰ مهر را با نصب پلاکاردی حاوی تصویر بزرگ مریم رجوی و شعار دمکراسی آزادی با مریم رجوی، گرامی داشتند.

نصب پوستر مریم رجوی در کرج، شهمیرزاد، اصفهان و کردستان

اعضای کانونهای شورشی کرج به مناسبت  ۳۰ مهر سالروز معرفی رئیس جمهور برگزیده مقاومت با نصب پوسترهای مریم رجوی

همراه با جمله  «هر دانشگاه و هر مدرسه کانون شورش علیه دیکتاتوری و مبارزه برای آزادی است»، این روز سرنوشت ساز را گرامی داشتند.

اعضای کانون شورشی ۵۱۱ کرج نیز با بلند کردن نصب پوستر بزرگی از مریم رجوی سالروز انتخاب مریم رجوی بعنوان

رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران را گرامیداشتند. زیر پوستر جمله « زمان غلبه بر سرکوب ها، قساوتها و نیرنگ های رژیم است» به چشم میخورد.

در اصفهان نیز اعضای یکی از کانونهای شورشی این شهر، سالروز ۳۰ مهر را با نصب پوستر مریم رجوی و شعار دمکراسی آزادی با مریم رجوی گرامی داشتند.

اعضای کانونهای شورشی تبریز نیز، در گرامیداشت سالروز ۳۰ مهر، اقدام به نصب پوسترهای مریم رجوی با زیر نویس دمکراسی آزادی با مریم رجوی کردند.

در کرج، اعضای کانون شورشی ۲۸۰ این شهر نیز با نصب پوسترهای مریم رجوی با زیر نویس شعار ایران مریم مریم ایران،

سالروز ۳۰ مهر، روز معرفی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران را گرامیداشتند.

اعضای کانون شورشی ۵۱۱ همچنین در شهمیرزاد نیز، با نصب و بردست بلند کردن پوستر های بزرگی از تصویر مریم رجوی

و جمله زمان غلبه بر سرکوب ها و قساوتها و نیرنگ های رژیم است ، سالروز ۳۰ مهر را گرامیداشتند.

اعضای کانونهای شورشی در کردستان نیز با نصب پوستر های مریم رجوی، ۳۰ مهر را تبریک گفتند.

نماد روشنی ایران – امروز از ایران، در روزگار کینه و خون و اشک و قساوت، و از میان هیاهو و نعره جلادان و ناله

و التماس قربانیان، ترنم آوایی دیگرگونه به گوش می‌رسد، آوایی که از عمیق‌ترین تارهای عواطف انسانی برمی‌خیزد. این آوای مریم رجوی است که گفت:

«روزی می‌آید که زندگی در جهنم ولایت‌فقیه جای خود را به زندگی در یک جامعه دموکراتیک خواهد داد،

تا هرکس حق داشته باشد در تصمیم‌گیری بر سر مهمترین امور سیاسی جامعه خود شرکت کند و حق تغییر حکومت

برای مردم محترم باشد. روزی می‌آید که به‌جای این برهوت سوخته، صد گل در هر جای ایران بشکفد.

با آزادی هر عقیده، هر حزب و اجتماع و هر تشکل و سندیکا. روزی که در آن قلمی شکسته و زبانی دیگر بریده نمی‌شود.

روزی می‌آید که در آن جراثقالهای اعدام و اتاقهای شکنجه و تعزیر فقط نامهای وحشت‌آوری در افسانه‌هاست».

·       استراتژی کانونهای شورشی

دمکراسی آزادی با مریم رجوی – ارومیه، سلماس، شهرکرد و تهران

اعضای یکی از کانونهای شورشی ارومیه به مناسبت ۳۰ مهر سالروز انتخاب مریم رجوی بعنوان رئیس جمهور

برگزیده مقاومت برای سرنگونی و دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران

اقدام به نصب پوسترهای مریم رجوی کرده، این روز بزرگ را گرامیداشتند.

در سلماس نیز اعضای کانون شورشی ۹۲۱ این شهر، سالروز ۳۰ مهر

را با نصب پوسترهای مریم رجوی که مزین به شعار دمکراسی آزادی بود، گرامی داشتند.

یکی دیگر از کانونهای شورشی نیز در شهرکرد، در گرامیداشت ۳۰ مهر، اقدام به پخش پوسترهای مریم رجوی،

شعار ایران مریم مریم ایران، و پخش گسترده تراکت دمکراسی آزادی با مریم رجوی کردند.

در تهران نیز اعضای کانونهای شورشی پایتخت، در گرامیداشت سالروز ۳۰ مهر اقدام به نصب تراکتهای شعار

یا جملاتی از مریم رجوی با این مضمون کردند،

« برابری عدالت و حاکمیت ملی با مریم رجوی – آزادی بیان رسانه‌ها

و اجتماعات با مریم رجوی – با بزرگداشت سی مهر

قیام ها را شعله ور کنیم – پیش بسوی قیام و سرنگونی – دمکراسی

آزادی با مریم رجوی – مریم رجوی مظهر همبستگی در مبارزه برای آزادی»

شهرهای شورشی در تب و تاب قیام – فعالیت در تهران، کرج، اسلامشهر، کرمانشاه، اردبیل، تویسرکان، همدان، قرچک و مشهد

اعضای کانونهای شورشی در تهران در سالروز ۳۰ مهر، با بلند کردن تراکتهایی با مضمون

« شهرهای شورشی در تب و تاب قیام برای آزادی و عدالت هستند – قیام تا به زیر کشیدن آخوندها ادامه دارد» این روز بزرگ را گرامیداشتند.

در کرج نیز اعضای کانون شورشی ۲۵۶ این شهر با سردست بلند کردن تراکتهای «برابری عدالت و حاکمیت

مردمی با مریم رجوی – ۳۰ مهر سالروز انتخاب مریم رجوی، رئیس جمهور مقاومت مبارک باد» و نصب آنها، سالروز سی مهر را تبریک گفتند.

کانون شورشی ۲۱۵ اسلامشهر نیز با نصب پلاکارد دموکراسی آزادی با مریم رجوی، این روز تاریخ ساز مقاومت ایران را گرامیداشتند.

در کرمانشاه نیز اعضای یکی از کانونهای شورشی این شهر، بمناسبت سالروز ۳۰ مهر اقدام به پخش تراکت دموکراسی آزادی با مریم رجوی کردند.

در اردبیل بمناسبت سالروز ۳۰ مهر، اعضای یکی از کانونهای شورشی این شهر اقدام به پخش تراکت آزادی با مریم رجوی کردند.

اعضای یکی از کانونهای شورشی تویسرکان نیز بمناسبت ۳۰ مهر،

تراکت «پیش بسوی هزار اشرف» را کنار ورودی مدرسه علمیه کوثر این شهر نصب کردند.

در اراک نیز اعضای یکی از کانونهای شورشی این شهر با نصب تراکت «مریم رجوی مظهر همبستگی در مبارزه برای آزادی» سالروز ۳۰ مهر را گرامی داشتند.

در تهران، اعضای یکی از کانونهای شورشی پایتخت با دیوار نویسی شعار

« دمکراسی آزادی با مریم رجوی» سالروز معرفی رئیس جمهور برگزیده مقاومت را گرام داشتند.

همچنین شعار « قیام برای آزادی ایران» بر پل عابر پیاده اتوبان همت دیوار نویسی شد.

در مشهد نیز اعضای یکی از کانونهای شورشی این شهر با دیوار نویسی شعار « دمکراسی آزادی با مریم رجوی»

و نصب تراکت « مریم رجوی: نه حجاب اجباری نه دین اجباری نه حکومت اجباری» سالروز ۳۰ مهر را گرامیداشتند.

در قرچک نیز اعضای یکی از کانونهای شورشی این شهر با دیوار نویسی شعارهای «پیش بسوی قیام

و سرنگونی – قیام برای ایران آزاد» سی مهر را گرامی داشتند.

اعضای یکی از کانونهای شورشی در همدان نیز با دیوار نویسی شعار « دموکراسی آزادی با مریم رجوی»

سالروز انتخاب مریم رجوی بعنوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران را گرامیداشتند.

مریم رجوی رئیس‌جمهور، چرا؟ برای این‌که درمان دردهای جامعه ماست، جامعه‌یی که هزار و یک درد دارد

و او درمان همه آنهاست. یکی از آنها درد بیگانگی افراد و اجزای مختلف جامعه با یکدیگر است.

روشن است که منظور تضادهای واقعی مردم با دشمنان مردم نیست. منظور جداییها و بیگانگیهایی است

که در میان خود مردم افتاده و اصیل نیست، عارضی است. فتنه خمینی است.
هنر مریم رجوی این است که رابطه‌ها را وصل می‌کند و به هر کس می‌گوید از خودش و از پیلهٴ مسائل خودش بیرون بیاید

و با خارج خودش پیوند بخورد‌.‌ او با پاکی و یگانگیش، فاصله‌های جدایی و بیگانگی ر ا فرو می‌ریزد و «بوی خوش آشنایی» را به‌هر سو می‌برد.

 

بیشتر بخوانید:

·       با مریم رجوی در سرفصل‌های سرنوشت‌ساز

·       منشور ۱۰ماده‌یی مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، برای ایران آینده

·       سرنگونی رژیم ایران و آلترناتیو دموکراتیک

·       مریم رجوی کیست؟

·       جشن پیروزی استراتژی کانونهای شورشی علیه سرکوب و اختناق

دمکراسی آزادی با مریم رجوی، گرامیداشت ۳۰ مهر – فعالیت کانونهای شورشی در ایران