راه دشوار ازادی امیدی برای رها شدن

اندازه متن
Aa Aa

گزارشی ازسالهای انتخاب مریم رجوی– راه دشوار آزادی امید برای رها شدن

 

مسعودرجوی:این یک انتخاب اصلح تاریخی است ازسوی مقاومت کبیر ملی ومیهنی برای سعادت ملت ایران است انتخابی ظفرنمون وبس خجسته وپر میمنت که سرنگونی دشمن ضد بشری را تسریع میکند.