سی مهر سالروز معرفي مريم رجوي به عنوان رئيس جمهور بر گزيده مقاومت ايران

اندازه متن
Aa Aa

ويژه برنامه به مناسبت سی مهر سالروز معرفي مريم رجوي به عنوان رئيس جمهور بر گزيده مقاومت ايران

قسمت پنجم

سلام ، خيلي خوشحالم که با ويژه برنامه به مناسبت سی مهر سالروز معرفي مريم رجوي به عنوان رئيس جمهور بر گزيده مقاومت ايران

در خدمت شما هستيم با اين آرزو که تلاشها و رنج و رزم اين مقاومت هر چه زودتر ابرهاي تيره و تاري که آسمان ميهن ما را اشغال کرده کنار بزند

و خورشيد با تمام وسعت و حرارتش به آن بتابد و ايران زيباترين وطن را به کشوري تبديل کند

که در آن اثري از فقر و فشار و اجبار و سرکوب و اعدام وجود نداشته باشد و هر چه که هست آزادي باشد و همدلي

مناسبت ۳۰ مهر-جنگ سی مهر-قسمت پتجم – ۲۸ مهر ۱۳۹۷