مریم رجوی: حضورزنان درقیام ها- قسمت چهارم

اندازه متن
Aa Aa

 

مریم رجوی: حضورزنان درقیام ها

مناسبت ۳۰ مهر – کدمریم رجوی – قسمت چهارم

حضورزنان درقیام مسئولی تاستمرار قیام را رودوش های خود بگذارید

۱- شکستن دیوارترس وناباوری

۲-سازمان دادن قیام ها

نقش شما اینست امید را زنده کنید توان مقابله با سرکوب را درجوانان شعله ورکنید

مناسبت ۳۰ مهر – کدمریم رجوی – قسمت چهارم – ۲۹ مهر ۱۳۹۷