گفتگوبا مهدی براعی به مناسبت سی مهرانتخاب مریم رجوی-قسمت دوم

اندازه متن
Aa Aa

سی مهرانتخاب مریم رجوی گفتگوبا مهدی براعی – قسمت دوم

بینندگان گرامی در مجموعه بحثهایی که در ویژه برنامه های سی مهر سالروز معرفی رئیس جمهور برگزیده مقاومت

ایران خا‌ نم مریم رجوی داشتیم به مباحث مختلفی پرداختیم که عموما وجوهی از کارکردهای ایشان در این موضع را

در خلال این سالیان نشان داده طبعا یکی از جنبه های بسیار برجسته در این دوران بوده

مناسب ۳۰مهر – گفتگوبا مهدی براعی -قسمت دوم-۲۹مهر ۱۳۹۷