اندازه متن
Aa Aa

اشتراک گذاری:

به قتل رساندن یک کولبر اهل ارومیه با شلیک پاسداران و اعدام۸ زندانی در شهرهای مختلف

طی هفت روز از۲۲ تا ۲۹ مهرماه دژخیمان خامنه ای هشت زندانی را در شهرهای مختلف اعدام کردند.

این هشت زندانی در شهرهای مراغه، فردوس، ایلام، اصفهان، نجف آباد، زاهدان، سیرجان و اردبیل اعدام شدند

گزارشها هم چنین حاکیست که پاسداران جنایتکار خامنه ای یک کولبر زحمتکش را با شلیک مستقیم گلوله به قتل رساندند. وی که اهل ارومیه بود روز ۲۸ مهر در منطقه مرزی ارومیه هدف شلیک پاسداران قرار گرفت.

اشتراک گذاری:

اعدام۸ زندانی در شهرهای مختلف و به قتل رساندن یک کولبر اهل ارومیه با شلیک پاسداران