راه دشوار آزادی -هجرت مجاهدین از عراق

اندازه متن
Aa Aa

سی مهر- راه دشوار آزادی -هجرت مجاهدین از عراق

تاریخچه ییک هجرت

این برنامه نگاهی دارد اجمالی و کوتاه به تاریخچه ی مجاهدین در اشرف و لیبرتی که به هجرت مجاهدین از عراق انجامید

راه دشوار آزادی -هجرت-۳۰ مهر ۱۳۹۷