اعتراض و اعتصاب در شهرهای میهن

اندازه متن
Aa Aa

اعتراض و اعتصاب در شهرهای میهن

 اهواز:‌ اعتصاب کارگران فضای سبز شهرداری منطقه یک   

   کارگران فضای سبز شهرداری منطقه یک اهواز  روز سه شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماهه دستمزدهایشان دست به اعتصاب زدند.

اهواز:‌ اعتصاب کارگران فضای سبز شهرداری منطقه یک

سنندج:‌تجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن سنندج

اعضای تعاونی مسکن نساجی سنندج روز سه شنبه اول آبان در مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. به رغم گذشت ۲۲ سال هنوز وضعیت مسکن اعضای این تعاونی روشن نیست.

اعتراض دانشجویان دانشگاه علی آبادکتول

 دانشجویان دانشگاه آزادعلی آباد کتول در استان گلستان، روز سه شنبه به بی کفایتی کارگزاران رژیم در حل مشکلات دانشگاه اعتراض کردند. دانشجویان به نشانه اعتراضی  سینی‌های غذای خود را از محل سلف تا اتاق رییس دانشگاه روی زمین چیدند.

اعتراض-دانشجویان-دانشگاه-علی-آبادکتول-به-کیفیت-نامناسب-غذای-دانشگاه

اعتراض و اعتصاب در شهرهای میهن