انتخاب مریم رجوی – جنگ سی مهرـ آذرکریمپوروفرید ماهوتچی قسمت چهارم

اندازه متن
Aa Aa

جنگ سی مهر

انتخاب مریم رجوی – جنگ سی مهرـ آذرکریمپوروفرید ماهوتچی قسمت چهارم

مناسبت ۳۰ مهر -دوشنبه-جنگ سی مهر-قسمت چهارم – ۳۰ مهر ۱۳۹۷