روز انتخاب مریم رجوی – جنگ سی مهرـ آذر کریمپوروفرید ماهوتچی- قسمت سوم

اندازه متن
Aa Aa

مناسبت ۳۰ مهر

روز انتخاب مریم رجوی – جنگ سی مهرـ آذر کریمپوروفرید ماهوتچی- قسمت سوم

مناسبت ۳۰ مهر-دوشنبه-جنگ سی مهر-قسمت سوم – ۳۰ مهر ۱۳۹۷