سالروزانتخاب مریم رجوی – جنگ سی مهرـ محسن نادی قسمت اول

اندازه متن
Aa Aa

سالروزانتخاب مریم رجوی – جنگ سی مهرـ محسن نادی قسمت اول

۳۰مهرسالروزانتخاب برای ایران آزادودموکراتیک

موضوع:لیست گذاری عمق توطئه برای نابود کردن مقاومت مردم ایران وتثبیت رژیم آخوندی  که شکل گرفته  بود

مهمان برنامه محسن نادی شبستری-قسمت اول