فعالیت کانونهای شورشی در ایران بمناسبت ۳۰ مهر، معرفی مریم رجوی بعنوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت

اندازه متن
Aa Aa

اشتراک گذاری:

 کانونهای شورشی

فعالیتهای انقلابی کانونهای شورشی، بمناسبت ۳۰ مهر، سالروز معرفی مریم رجوی بعنوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، در شهرهای میهن همچنان ادامه دارد.

نصب پلاکارد تبریک ۳۰ مهر و پوستر در ارومیه، تهران و بروجن

اعضای یکی از کانونهای شورشی در ارومیه،  سالروز ۳۰مهر را با بلند کردن پلاکاردی حاوی تصویر بزرگ مریم رجوی

و جمله دموکراسی آزادی با مریم رجوی گرامی داشتند. چند تن از اعضای این کانون شورشی بصورت جمعی گفتند،

« ۳۰ مهر سالروز انتخاب مریم رجوی رئیس جمهور مقاومت ایران مبارک باد»

در تهران نیز اعضای کانون شورشی ۹۹۹ تهران بزرگ، با نصب پوستر مریم رجوی، سالروز ۳۰ مهر را گرامی داشتند.

پوستر نصب شده توسط این کانون شورشی حاوی تصویر بزرگی از مریم رجوی و زیر نویس شعار «دموکراسی آزادی با مریم رجوی»

و همچنین پیام تبریک «سی مهر، سالروز انتخاب مریم رجوی بعنوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران مبارک باد» بود.

اعضای کانون شورشی ۵۱۱ تهران نیز سالروز ۳۰ مهر را با نصب پوستر مریم رجوی که حاوی جمله

« زمان علیه سرکوبها، قساوتها و نیرنگ‌های رژیم است» گرامی داشتند.

اعضای کانون شورشی دیگری نیز در تهران با بلند کردن پوستر های مریم رجوی با زیرنویس شعار

« دموکراسی آزادی با مریم رجوی» سالروز ۳۰ مهر، معرفی مریم رجوی بعنوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران را گرامی داشتند.

در بروجن نیز اعضای یکی از کانونهای شورشی این شهر، با نصب پوستر های مریم رجوی، حاوی شعار

«دمکراسی آزادی با مریم رجوی»، در یکی از پارکهای این شهر، سالروز ۳۰ مهر را تبریک گفتند.

تبریک سالروز ۳۰ مهر در رشت، تهران، تبریز، خوزستان، فارس، قزوین، چابهار و سیستان و بلوچستان

اعضای یکی از کانون شورشی رشت به مناسبت  ۳۰ مهر  اقدام به نصب تراکتهای مریم رجوی با زیر نویس

« سی مهر سالروز انتخاب مریم رجوی، رئیس جمهور مقاومت مبارک باشد» کردند.

اعضای کانون شورشی ۹۱۳ تهران نیز با نصب پوسترهای مریم رجوی با زیر نویس « دمکراسی آزادی با مریم رجوی – ایران مریم مریم ایران» سالروز ۳۰ مهر و معرفی رئیس جمهور برگزیده مقاومت را گرامی داشتند.

در تبریز نیز اعضای یکی از کانونهای شورشی این شهر بمناسبت ۳۰ مهر اقدام به نصب پوسترهای مریم رجوی با زیرنویس «پیروزی بر اهریمن خونریز قطعی است و ایران آزاد میشود – دمکراسی آزادی با مریم رجوی» کرده این روز را گرامی داشتند.

در خوزستان و فارس نیز اعضای کانونهای شورشی با بلند کردن پوسترهای مریم رجوی، سالروز ۳۰ مهر را گرامی داشتند.

اعضای یکی از کانونهای شورشی قزوین نیز سالروز ۳۰ مهر را با نصب پوسترهای مریم رجوی با زیر نویس «دمکراسی آزادی با مریم رجوی» تبریک گفتند.

اعضای یکی از کانونهای شورشی چابهار با بلند کردن تراکت «آزادی عدالت و حاکمیت ملی با مریم رجوی» سالروز ۳۰ مهر را بزرگ داشتند.

اعضای کانون شورشی مجاهد شهید عظیم نارویی در سیستان و بلوچستان با بلند کردن آرم سازمان مجاهدین خلق ایران به مناسبت سالروز ۳۰ مهر گفتند «بمناسبت سالروز معرفی مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت گرامی باد، دمکراسی آزادی با مریم رجوی، برابری عدالت و حاکمیت مردمی با مریم رجوی» اعضای این کانون شورشی سپس با حاضر حاضر گفتن بر ادامه راه و سرنگونی رژیم ولایت فقیه تاکید کردند.

●      استراتژی کانونهای شورشی

دیوارنویسی و توزیع شبنامه و تراکت در تهران، بوشهر، کرج، قم، شیراز، شهسوار، تبریز، مشهد و رشت

اعضای کانونهای شورشی در شهرهای مختلف میهن، بمناسبت سالروز ۳۰مهر اقدام به دیوارنویسی

و پخش شبنامه، تراکت و پوستر کرده این روز تاریخ ساز مقاومت ایران را گرامی داشتند. برخی از فعالیت ها عبارتند از:

توزیع شبنامه ۳۰ مهر، مزین به تصویر مریم رجوی در تهران

دیوار نویسی دمکراسی آزادی با مریم رجوی در بوشهر

نصب تراکت آزادی عدالت و حاکمیت ملی با مریم رجوی توسط کانون شورشی ۸۲۳ تهران

نصب تراکت «سی مهر سالروز انتخاب مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت مبارک باد» در کرج

دیوار نویسی «پیش بسوی ۱۰۰۰ اشرف» در تهران

نصب تراکت «خواهر مریم ما در قم منتظر شماییم – مریم رهایی به شهرما خوش آمدی» در قم

نصب تراکت «ایران مریم مریم ایران» در اتوبان تهران کرج

دیوار نویسی شعار دمکراسی آزادی با مریم رجوی توسط کانون شورشی ۳۰۵ شیراز

نصب تراکت آزادی عدالت با مریم رجوی در شهسوار

دیوار نویسی شعار «ایران مریم مریم ایران – دموکراسی آزادی با مریم رجوی در تبریز

نصب تراکت های « دمکراسی آزادی با مریم رجوی» در مشهد

دیوارنویسی نه به حجاب اجباری نه به دین اجباری توسط کانون شورشی ۹۱۰ در تهرانپارس

نصب تراکت «مریم بیا به رشت بیا» در شهر رشت

بیشتر بخوانید:

●      با مریم رجوی در سرفصلهای سرنوشتساز

●      منشور ۱۰مادهیی مریم رجوی، رئیسجمهور برگزیده مقاومت ایران، برای ایران آینده

●      سرنگونی رژیم ایران و آلترناتیو دموکراتیک

●      مریم رجوی کیست؟

●      جشن پیروزی استراتژی کانونهای شورشی علیه سرکوب و اختناق

اشتراک گذاری:

فعالیت کانونهای شورشی در ایران بمناسبت ۳۰ مهر، معرفی مریم رجوی بعنوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت