مقر اتحادیه اروپا تظاهرات اشرف نشانان – فراخوان به پایان سیاست مماشات با ایران و اخراج دیپلماتهای ایران

اندازه متن
Aa Aa

تظاهرات در مقابل مقر اتحادیه اروپا در بروکسل

محكوميت صدور تروريسم رژيم آخوندي به اروپا

فراخوان به ليست‌گذاري تروريستي وزارت اطلاعات رژيم

روز دوشنبه ۲۲ اكتبر (۳۰ مهر)، اشرف‌نشان‌ها با برگزاري تظاهراتی در مقابل مقر اتحادية اروپا در بروكسل، اعدام‌هاي وحشيانة رژيم آخوندي در داخل كشور و اقدامات تروريستي آن عليه مجاهدين و مقاومت ايران در اروپا را محكوم كردند.

تظاهركنندگان اتحادية اروپا را به پايان‌دادن به سياست مماشات در قبال رژيم فراخوان دادند وبرلزوم ليست‌گذاري تروريستي وزارت اطلاعات،اخراج عوامل و ديپلمات‌تروريست‌هاي ديكتاتوري آخوندي طبق مصوبه پارلمان اروپا و محکوم کردن جنایات ضد بشری دیکتاتوری آخوندی تأكيد كردند.

 

پائولو كازاكا

در اين تظاهرات پائولو كازاكا طي سخناني با اشاره به توطئة تروريستي رژيم عليه گردهمايي بزرگ مقاومت و دستگيري مزدوران رژيم در بروكسل ودستگيري ديپلمات تروريست رژيم درآلمان  به اتخاذ سياستي قاطع عليه تروريسم اين رژيم فراخوان داد.

منبع: تظاهرات در مقابل مقر اتحادیه اروپا در بروکسل در محكوميت صدور تروريسم رژيم آخوندي به اروپا…….دوشنبه ۳۰مهر۹۷ –بروكسل