گفتگوبا مهدی براعی به مناسبت سی مهرانتخاب مریم رجوی-قسمت چهارم

اندازه متن
Aa Aa

مناسبت سی مهر

گفتگوبا مهدی براعی به مناسبت سی مهرانتخاب مریم رجوی-قسمت چهارم

بینندگان گرامی در مجموعه بحثهایی که در ویژه برنامه های سی مهر سالروز معرفی رئیس جمهور برگزیده مقاومت

ایران خا‌ نم مریم رجوی داشتیم به مباحث مختلفی پرداختیم که عموما وجوهی از کارکردهای ایشان در این موضع را

در خلال این سالیان نشان داده طبعا یکی از جنبه های بسیار برجسته در این دوران بوده

گفتگوبا مهدی براعی به مناسبت سی مهرانتخاب مریم رجوی-قسمت چهارم -۲۹مهر۱۳۹۷